quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường (hết)

25/11/2015|07:43:00

Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thu hút lĩnh vực tư nhân tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp môi trường, cung ứng các dịch vụ môi trường.

Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường (tiếp theo)

24/11/2015|09:15:00

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách khuyến khích chung về tài chính, về đầu tư trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước, rác thải môi trường đô thị như Luật Bảo vệ Môi trường 2005, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư.

Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường

23/11/2015|02:59:00

Nhận thức được những áp lực và khả năng đáp ứng được của chúng ta hiện nay, Đảng đã có định hướng đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc thông qua Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị và các văn bản chính sách pháp luật khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 20/11: Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên có hiệu lực

19/11/2015|01:30:00

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015, Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên của Bộ Tài chính quy định trường hợp tài nguyên khai thác thu được sản phẩm tài nguyên có nhiều cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo sản lượng từng loại tài nguyên có cùng cấp độ.

Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương

04/11/2015|07:43:00

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định rõ về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE