quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Quy định dán nhãn thực phẩm biến đổi gene

08/01/2016|08:04:00

Có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2016, Thông tư liên tịch số 45 giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn quy định thực phẩm biến đổi gene được đóng gói sẵn bắt buộc phải dán nhãn ghi rõ “biến đổi gene” bằng tiếng Việt.

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp bảo vệ môi trường

07/01/2016|11:39:00

Thông tư Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

10 văn bản môi trường đáng chú ý trong năm 2015

30/12/2015|02:57:00

Luật Bảo vệ Môi trường 2014 chính thức có hiệu lực; 36 phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Quy định xử phạt vi phạm chi trả dịch vụ môi trường rừng; 11.400 tỷ đồng bảo vệ môi trường năm 2015; … là trong số những văn bản quy phạm pháp luật về môi trường đáng chú ý trong năm 2015.

Quốc hội ban hành Luật Khí tượng Thủy văn

29/12/2015|01:29:00

Luật này quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường

25/12/2015|11:05:00

Theo Điều 7, Luật Bảo vệ Môi trường, những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường bao gồm:

Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE