quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Đạp xe 2018

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hỗ trợ hộ gia đình chi phí trồng rừng

03/11/2015|07:57:00

Có hiệu lực từ ngày 2/11/2015, Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 hỗ trợ từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ tùy theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng theo thiết kế - dự toán.

Quy hoạch vật liệu nổ công nghiệp thân thiện môi trường

02/11/2015|09:03:00

Ngày 28/10/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với quan điểm xây dựng, phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Quy định về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

26/10/2015|10:36:00

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2015.

Quy định giá mua điện từ dự án sử dụng chất thải rắn

23/10/2015|07:48:00

Ngày 08/10/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/12/2015.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường

22/10/2015|08:56:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường, trong đó Nghị định quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường.

Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE