quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

Giới thiệu về Hội

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment

 

+ Địa chỉ :Tầng 9, Khách sạn Công đoàn,14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Tel         : +84.4.3942080

+ Fax        : +84.4.3942079

+ E-mail   : vn@vacne.org.vn

+ Website : www.vacne.org.vn

 

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập theo quyết định số 299/CT ngày 23/11/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Từ đó đến nay Hội đã trải qua 6 lần Đại hội vào các năm 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 và 2013.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) trong nhân dân, góp phần đưa nội dung BVTNMT vào chương trình giảng dạy trong các trường học.

 

2. Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động BVTNMT và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ môi trường , tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về BVTNMT.

 

3. Huy động và tổ chức hội viên tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp và biện pháp liên quan đến BVTNMT; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh doanh, về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội khi được yêu cầu.

 

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức và khả năng của hội viên trong công tác BVTNMT, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về BVTNMT.

 

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

 

LÃNH ĐẠO HỘI

 

*  Chủ tịch: TS Nguyễn Ngọc Sinh

 

* Các Phó chủ tịch:

 

- GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

- PGS.TS Bùi Cách Tuyến

- GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

- KS. Nguyễn Điểu (phụ trách miền Trung)

- GS. TS Lâm Minh Triết (phụ trách miền Nam)

- PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe - Tổng thư ký (chung)

- PGS.TS. Phùng Chí Sỹ  - Tổng thư ký (Văn phòng phía Nam)

- PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh - Tổng thư ký Hội ( Văn phòng Hà Nội)

  

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* Ban Chấp hành Trung ương

* Ban Thường vụ

* Ban Kiểm tra - Trưởng ban, PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh

* Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Chủ tịch, GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

* Hội đồng Khoa học kỹ thuật - Chủ tịch, GS.TS. Đặng Kim Chi

* Hội đồng Cây Di sản Việt Nam - Chủ tịch, GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

* Ban Cộng đồng bền vững – Trưởng Ban, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

* Ban Phản biện xã hội – Trưởng Ban, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe

* Ban Phát triển nguồn lực  - Trưởng Ban Nguyễn Ngọc Khôi

* Ban Truyền thông môi trường – Trưởng Ban, TS. Trần Văn Miều

 

 Tính đến hết tháng 12 năm 2013, số hội thành viên và cơ sở trực thuộc của VACNE đã lên đến 175, bao gồm các lĩnh vực và nhiều địa phương khác nhau. Cụ thể là:

* Các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm,...): 18

* Các chi hội tại các Bộ, ngành, viện nghiên cứu: 25

* Các hội thành viên tại các địa phương: 25

* Các hội thành viên tại các trường đại học: 13

* Các tổ chức phi chính phủ là hội thành viên: 21

* Hội thành viên trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, truyền thông: 8

* Các doanh nghiệp - hội thành viên: 65

 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH

 

* Tư vấn và phản biện xã hội trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên và môi trường

- Phản biện Luật BVMT sửa đổi, Luật Đa dạng sinh học, Luật Thuế môi trường và nhiều văn bản pháp luật về BVMT&PTBV.

- Phản biện thành công một số công trình, dự án tiêu biểu như: Tam Đảo 2, Bô xít Tây Nguyên, …

- Thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án

-Tổ chức các hội thảo khoa học thường niên về Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn ( từ năm 2009),về Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam (2007, 2009, 2011, 2013)

 

 

Hội thảo Đa dạng sinh học Dãy Trường Sơn lần thứ 2 năm 2010

 

* Nghiên cứu khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường (BVMT) và phát triển bền vững (PTBV) và áp dụng vào thực tiễn

- Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam hàng năm.

- Nghiên cứu sử dụng về cây dứa sợi phòng chống cháy rừng, sa mạc hoá, xói mòn đất và ngập lụt

- Thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác Thái Bình

- Thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác Đông Vĩnh, Nghệ An bằng công nghệ SERAPHIN

- Thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác Sơn Tây, Hà Nội bằng công nghệ SERAPHIN

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo nhiều lò đốt chất thải nguy hại

 

* Xây dựng và phổ cập các mô hình BVMT & PTBV

- Triển khai một số mô hình cộng đồng tham gia BVMT và PTBV ở các vùng

- Xây dựng và áp dụng thành công mô hình Làng sinh thái tại các vùng sinh thái kém bền vững

- Xây dựng mô hình làng ấp hướng tới phát triển bền vững

 

 

 

Ký kết Chương trình hợp tác giữa VACNE và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH

 

* Xuất bản các tạp chí, ấn phẩm về môi trường

- Xuất bản Tạp chí Việt Nam xanh, tạp chí Con đường xanh, Môi trường và Sức khỏe, Kinh tế Môi trường, Bả tin Môi trường Thủ đô, Bản tin Nhà báo với môi trường....

- Xuất bản tuyển tập “Môi trường – các công trình nghiên cứu” (8 tập); Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững – tuyển tập các công trình nghiên cứu kỷ niệm 20 năm thành lập Hội; Đánh giá, tổng kết các mô hình phát triển bền vững ở Việt Nam; Đánh giá, tổng kết các mô hình bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Việt Nam – môi trường và cuộc sống; Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu; Phản biện xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, An ninh môi trường trong phát triển bền vững; Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn,…

 

 

 

Một số ấn phẩm truyền thông môi trường của Hội

 

* Sản xuất phim, tổ chức sáng tác tranh về môi trường

- Xuất bản nhiều bộ phim về môi trường như: Rác thải nỗi lo còn đó, cộng đồng chung sức bảo vệ môi trường, VACNE 20 năm xây dựng và trưởng thành, …. nhiều phim đoạt giải thưởng phim môi trường như: Môi trường Việt Nam đầu thế kỷ 21 đạt giải nhì liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 3,…

-  Tổ chức nhiều đợt sánh tác tranh môi trường tại Tây Bắc, Đông bắc, Quảng Ninh, Ninh Bình,…

-  Hàng năm tổ chức triển lãm tranh, ảnh về môi trường

 

* Tổ chức các cuộc thi, triển lãm về môi trường

- Tổ chức cuộc thi Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước cho lứa tuổi học sinh hàng năm, từ năm 2003 đến nay.

- Tổ chức nhiều cuộc thi ảnh, đề án về môi trường

- Triển lãm nhân Ngày Môi trường thế giới hàng năm

 

 

 

Hội chợ-Triển lãm Quốc tế về sản phẩm sinh thái năm 2008

 

* Đào tạo, giáo dục, tập huấn về BVMT & PTBV

- Các lớp tập huấn cho cán bộ cao cấp về môi trường 1997 – 1998;

- Thường xuyên tập huấn cho cán bộ các cấp và cộng đồng về môi trường và phát triển bền vững

- Xây dựng tài liệu tập huấn môi trường cho các đơn vị thuộc VUSTA, Tài liệu tập huấn môi trường cấp huyện, Tài liệu tập huấn môi trường cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập WTO,…

- Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tổ chức Hội nghị Môi trường năm 1998, các hội nghị, hội thảo hàng năm.

- Tổ chức và tham gia Ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hàng năm

- Liên tục xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi liên quan đến môi trường và phát triển bền vững cho cộng đồng

- Tổ chức đạp xe tình nguyện vì môi trường hàng tuần. Tổ chức đoàn đạp xe xuyên việt vì môi trường thường niên từ năm 2007.

- Đăng tải các thông tin về môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên website và các ấn phẩm của Hội

 

 

  

Lễ kết thúc Hành trình Đạp xe hữu nghị Thanh niên Việt – Trung tại Nam Ninh – Trung Quốc.

 

* Xét và trao giải thưởng vì sự nghiệp BVMT

 

- Xét và trao giải thưởng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm cho các cá nhân và tập thể có thành tích suất xắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Xét và trao Giải thưởng Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường từ năm 2006

- Xét và trao Giải thưởng Cúp vàng công nghệ xanh từ năm 2009.

 

 

 

Lễ trao Cúp Vàng "Vì sự nghiệp BVMT VN năm 2009"

 

* Chương trình Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam

-  Do VACNE phát động và tổ chức bắt đầu từ tháng 3 năm 2010

-  Mục tiêu: bảo tồn các cây cổ thụ, nguồn gen quý hiếm; phát huy truyền thống tốt đẹp của ông cha, hưởng ứng Thập kỷ Đa dạng sinh học của Thế giới ( 2010-2020)

-  Đến tháng 12 năm 2013, đã có hàng trăm hồ sơ dăng ký và VACNE đã công nhận hơn 560 cây thuộc 40 loài ở trên 30 tỉnh, thành phố là Cây Di sản Việt Nam.

 

 

 

Vinh danh Cây Di sản Việt Nam 9 cây muỗm Đền Voi Phục, Hà Nội

 

* Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

- Hợp tác với Sida, Thụy Điển. Xây dựng và xuất bản bộ sách “Việt Nam – Môi trường và cuộc sống” (2002 - 2004)

- Hợp tác với Danida, WB, WWF, phối hợp xây dựng Báo cáo diễn biến môi trường hàng năm (từ 2001)

- Báo cáo của các NGO Việt Nam cho Hội nghị thượng đỉnh Johannesburg (2002),...

- Báo cáo Thiên niên kỷ của Việt Nam năm 2005 (phần môi trường);

- Phối hợp với Thụy Điển, hàng năm tổ chức Cuộc thi Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước cho lứa tuổi học sinh từ năm 2003, đến năm 2013 đã được 10 lần.


Lễ trao giải Cuộc thi Quốc gia về sử dụng và bảo vệ nguồn nước năm 2006


- Phối hợp với Viện Môi trường Thái Lan (TEI) và Viện Tài nguyên thế giới (WRI) thực hiện đánh giá Quyền tiếp cận môi trường ở Việt Nam (2006-2007, 2011 – 2013)

- Phối hợp với KEIA và ENVICO Hàn Quốc tổ chức thành công nhiều cuộc Hội chợ - Triển lãm quốc tế về công nghệ tại Hà Nội (2006, 2009) và thành phố Hồ Chí Minh (2007); phối hợp với HEF và KEIA  tố chức các hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan

- Phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) Nhật Bản, tổ chức thành công Hội chợ - Triển lãm quốc tế về sản phẩm sinh thái tại Hà Nội (2008), Philippin (2009), Indonesia (2010), Ấn Độ (2011).

- Phối hợp với CHDCND Lào xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Luang Prabang (2009-2010)

- Phối hợp với Lào và Campuchia xây dựng Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

- Phối hợp với Đức, Nhật, Anh, Pháp, Mỹ về các công nghệ liên quan đến xử lý rác thải, nước thải, nước cấp và khí thải,…


 

 

Lãnh đạo Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam tiếp các TNV quốc tế năm 2011

 

* Các dịch vụ liên quan đến bảo vệ môi trường

- Hàng năm, VACNE và các đơn vị hội thành viên đều tham gia các hợp đồng dịch vụ với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh thành trên cả nước.

- Hợp đồng dịch vụ thu gom và xử lý rác thải đối với 1 số nhà máy, xí nghiệp

- Hợp đồng xử lý nước thải, nước cấp, …

 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 

* Huân chương Lao động (2013)

* Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2009)

* Bằng khen Bộ Tài nguyên và môi trường (nhiều lần)

* Giải thưởng Môi trường Việt Nam ( 2004 )

* Cờ thi đua Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (nhiều lần)

* Nhiều hội thành viên và hội viên của Hội đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng quốc tế, Giải thưởng Môi trường quốc gia

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE