quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

Các ban và hội đồng

 
 DANH SÁCH CÁC BAN VÀ HỘI ĐỒNG CỦA HỘI

I. Ban Kiểm tra  
 
II. Hội đồng Khoa học 
 
III. Hội đồng Khen thưởng

IV.
 Hội đồng Cây Di sản
 
 
V. Ban Phản biện xã hội 
 
VI. Ban Truyền thông

VII. Ban Phát triển Nguồn lực
 
 
VIII. Ban Cộng đồng Bền vững
 

 

 

I. DANH SÁCH BAN KIÊM TRA CỦA HỘI

 

 

(Cập nhật ngày  2/1/2019) 

 

 

 

 

Stt

 

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

 

Đơn vị công tác

 

 

 

 

Chức vụ trong Ban

 

1

PGS. TS. Lê Bắc Huỳnh

 Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Hòa Bình

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Trưởng ban

3

TS. Dương Thanh An

Viện Chiến lược & Chính sách, Bộ TN&MT

Uỷ viên

4

ThS. Thái Vũ Bình

Trung tâm Công nghệ Phân tích và Dịch vụ môi trường TP HCM

Uỷ viên

5

Ths. Lê Thanh Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồ ĐDSH.

Uỷ viên

6

PGS. TS Nguyễn Thưởng

Hội BVTN&MT TP Đà Nẵng

Uỷ viên

 

 

 

II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA HỘI

 

 

   (Cập nhật ngày 2/1/2019)  

 

 

 

TT

  

 

 

Họ và tên

 

 

  

 

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

Chức danh trong Hội đồng

 

 

 

1

 

GS. TS Đặng Kim Chi

 

Hội Bảo vệ Môi trường Công nghiệp

 

Chủ tịch Hội đồng

 

2

 

PGS. TS Lê Bắc Huỳnh

 

Tổng Thư ký Hội BVTN&MT Việt Nam

 

Uỷ viên, thư ký

 

3

 

TS. Dương Thanh An

 

Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Môi trường

 

Ủy viên

 

4

 

GS. TS Lê Thạc Cán

 

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

 

Uỷ viên

 

5

 

PGS. TS Nguyễn Chu Hồi

 

Khoa Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Uỷ viên

 

6

 

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

 

Hội BVTN&MT Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

 

Uỷ viên

 

7

 

PGS. TS Nguyễn Đắc Hy

 

Viện Sinh thái và Môi trường

 

Uỷ viên

 

8

 

GS. TS Lê Văn Khoa

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia HN

 

Uỷ viên

 

9

 

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

 

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

 

Uỷ viên

 

10

 

GS. TS Võ Quý

 

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

 

Uỷ viên

 

11

 

PGS. TS Phùng Chí Sỹ

 

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

 

Uỷ viên

 

12

 

ThS. Đỗ Đức Thắng

 

Công ty Phát triển công nghệ môi trường xanh Seraphin

 

Ủy viên

 

13

 

TS. Phạm Đức Thi

 

Trung tâm Khoa học công nghệ Khí tượng Thủy văn và MT

 

Uỷ viên

 

14

 

PGS. TS Lê Trình

 

Viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường

 

Uỷ viên

 

     

 

III. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG 

 

(Cập nhật ngày 2/1/2019) 
 

 
 
 

 

 

Stt

 
 

 

 

Họ và tên

 
 

 

 

Đơn vị công tác

 
 

 

 

Chức vụ trong HĐ

 

1

 

GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng

 

Phó Chủ tịch Hội

 

Chủ tịch

 

2

 

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

 

Phó Chủ tịch Hội

 

Phó Chủ tịch

 

3

 

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

 

Ủy viên Thường vụ Hội

 

Ủy viên

 

4

 

PGS. TS Lê Bắc Huỳnh

 

Phó Tổng Thư ký Hội

 

Ủy viên

 

5

 

PGS. TS Nguyễn Thế Chinh

 

Ủy viên BCH TW Hội

 

Ủy viên

 

6

 

Nhà báo Phùng Quang Chính

 

Phó Trưởng Ban Truyền thông Môi trường

 

Ủy viên

 

7

 

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

 

Phó Chánh Văn phòng Hội

 

Ủy viên Thư ký

  


IV. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CÂY DI SẢN VIỆT NAM

 

(Cập nhật ngày 2/1/2019)

 

 

 

Stt

 

 

Họ và tên

 

 

Đơn vị công tác

 

 

Chức danh trong Hội đồng

1

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch

2

GS. TS Phạm Văn Lầm

Viện Bảo vệ Thực vật

Phó Chủ tịch

3

KS. Vũ Văn Dũng

Hội KHKT Lâm nghiệp

Phó Chủ tịch

4

Nhà báo Phùng Quang Chính

Nguyên Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

ThS. Lê Thanh Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học – Bộ TN&MT

Ủy viên

6

KS. Lê Huy Cường

Hội KHKT Lâm nghiệp

Ủy viên

7

GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Hiệp hội các VQG và Khu bảo tồn Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Lâm nghiệp

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Quốc Dựng

Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

9

GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch VACNE, Chủ tịch HĐTĐKT

Ủy viên

10

PGS. TS. Phạm Quang Thu

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ủy viên

11

CN. Nguyễn Danh Trường

Văn phòng VACNE

Thư ký

 

 

 

V. DANH SÁCH BAN PHẢN BIỆN XÃ HỘI


(Cập nhật ngày 2/1/2019)

 

 

 

 

 

Số tt

 

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

 

Đơn vị công tác

 

 

 

 

Chức vụ trong Ban

 

1

 

PGS. TS Nguyễn Đình Hòe

 

Tổng Thư ký Hội

 

Trưởng Ban

 

2

 

TS. Lê Hoàng Lan

 

Công ty Pi C&E

 

Ủy viên

 

3

 

TS. Nguyễn Văn Phương

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Ủy viên

4

PGS. TS Lê Trình

Viện Môi trường và Phát triển TP. HCM

Ủy viên

5

PGS. TS Lê Văn Thăng

Đại học Quốc gia Huế

Ủy viên

6

TS. Hoàn Dương Tùng

Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam

Ủy viên

 

 

 

 

 

VI. DANH SÁCH BAN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

 

(Cập nhật ngày  2/1/2019)  

Số TT

 

 


Họ và tên

 


Đơn vị công tác

 
 

 

Chức vụ trong Ban

 

 

1

 

TS. Trần Văn Miều

 

Thường vụ VACNE

 

Trưởng Ban

 

2

 

Nhà báo Phùng Quang Chính

 

Ủy viên BCH VACNE

 

Phó Trưởng ban

 

3

 

Ông Trần Phong

 

Cục Bảo vệ Môi trường Miền Nam

 

Ủy viên

 

4

 

Bà Hồ Thị Mai Chinh

 

Phó Tổng biên tập Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe

 

Ủy viên

 

5

 

Lương Xuân Tuân

 

Công ty CP Xây dựng Công nghệ mới Gamma

 

Ủy viên

 

6

 

Phóng viên Phạm Đình Cường

 

Diễn đàn các nhà báo Môi trường Việt Nam

 

Ủy viên

 

7

 

Ông Lê Quý Dương

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bắc Hà

 

Ủy viên

 

8

 

Ông Vương Đình Hà

 

Giám đốc Công ty CP Bàn Tay Việt

 

Ủy viên

 

9

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

 

Giám đốc Công ty Vạn Xuân

 

Ủy viên

 

10

 

Nhà báo Lê Việt Nhân

 

Tổng biên tập Tin Môi trường (TP. Hồ Chí Minh)

 

Ủy viên

 

11

 

Ông Nguyễn Văn Quyền

 

Hội Phát triển Rừng và Bảo tồn Sinh thái

 

Ủy viên

 

12

 

Ông Lê Quý Tuệ

 

Phó Tổng biên tập trang Web VACNE

 

Ủy viên

 

 


 

 

VII. DANH SÁCH BAN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

 

 

 

 (Cập nhật ngày 2/1/2019)

 

  

 

Số TT

  

 

Họ và tên

  

 

Đơn vị công tác


 

Chức vụ trong Ban

1

Ông Phạm Văn Sơn

Giám đốc TT Ứng phó Sự cố Môi trường Việt Nam

Trưởng Ban

 

2

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

 

Giám đốc Công ty Sinh phú

 

Phó Trưởng ban

3

Ông Nguyễn Ngọc Khôi

Tổng giám đốc Tập đoàn KAT

Ủy viên

 

4

 

Ông Vương Đình Hà

 

Giám đốc Công ty Bàn Tay Việt

 

Ủy viên

 

5

 

Bà Ngô Lan Phương

 

Giám đốc Trung tâm Cộng đồng bền vững (Hà Nam)

 

Ủy viên

 

6

 

Ông Nguyễn Phú Quý

 

Giám đốc Công ty TNHH Phú Quý (Hà Giang)

 

Ủy viên

 

7

 

Ông Đỗ Đức Thắng

 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi trường xanh (Seraphin)

 

Ủy viên

 

8

 

Ông Trần Văn Thành

 

Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng)

 

Ủy viên

 

9

 

Ông Đỗ Nguyên Xuân

 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển Điện Thanh Xuân 68

 

Ủy viên

 

VIII. DANH SÁCH BAN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

(Cập nhật ngày 2/1/2019)  

 

Số tt

 

Họ và tên

 

Đơn vị công tác

 

Chức vụ trong Ban

1

GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

Trưởng Ban

2

GS.TSKH. Trương Quang Học

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

Phó Trưởng ban

3

PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Trưởng ban

4

ThS. Nguyễn Thu Huệ

TT Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng

Ủy viên

5

PGS. TS. Nguyễn Việt Anh

Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Văn Châu

TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

PGS. TS. Nguyễn Danh Sơn

Viện PTBV ĐB Sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Ủy viên

8

PGS. TS. Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Ủy viên

9

PGS. TS. Trịnh Thị Thanh

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nôị

Ủy viên

10

CN. Nguyễn Danh Trường

Văn phòng Hội BVTN&MT VN

Ủy viên

 
 
 

 

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE