quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII

Các ban và hội đồng

 DANH SÁCH CÁC BAN VÀ HỘI ĐỒNG CỦA HỘI

(Cập nhật ngày 01/12/2022)  

I. Ban Kiểm tra

II. Hội đồng Khoa học

III. Hội đồng Khen thưởng

IV. Hội đồng Cây Di sản

V. Ban Phản biện xã hội

VI. Ban Truyền thông môi trường

VII. Ban Cộng đồng Bền vững

 

I. DANH SÁCH BAN KIỂM TRA

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh

 Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam 

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Hòa Bình

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Trưởng ban

3

TS. Dương Thanh An

Viện Chiến lược & Chính sách, Bộ TN&MT

Uỷ viên

4

ThS. Thái Vũ Bình

Trung tâm Công nghệ Phân tích và Dịch vụ môi trường TP HCM

Uỷ viên

5

Ths. Lê Thanh Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồn ĐDSH.

Uỷ viên

6

PGS. TS Nguyễn Thưởng

Hội BVTN&MT TP Đà Nẵng

Uỷ viên

 

II. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS.TS Đặng Kim Chi

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Dương Thanh An

Viện Chiến lược & Chính sách, Bộ TN&MT

Ủy viên

3

GS.TS Lê Thạc Cán

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

Uỷ viên

4

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi

Khoa Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Uỷ viên

5

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Hội BVTN&MT Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Uỷ viên

6

PGS.TS Nguyễn Đắc Hy

Viện Sinh thái và Môi trường

Uỷ viên

7

GS.TS Trần Hiếu Nhuệ

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

Uỷ viên

8

PGS.TS Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Uỷ viên

9

ThS. Đỗ Đức Thắng

Công ty Phát triển công nghệ môi trường xanh Seraphin

Ủy viên

10

PGS. TS Lê Trình

Viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường

Uỷ viên

11

PGS.TS Lê Bắc Huỳnh

Tổng Thư ký VACNE

Uỷ viên, thư ký

 

 

III. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch

2

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Phó Chủ tịch

3

PGS. TS Nguyễn Thế Chinh

Ủy viên Thường vụ VACNE

Ủy viên

4

Nhà báo Phùng Quang Chính

Phó Trưởng Ban Truyền thông Môi trường, VACNE

Ủy viên

5

PGS.TS Lê Bắc Huỳnh

Tổng Thư ký VACNE

Ủy viên

6

GS. TS Trần Hiếu Nhuệ

Phó Chủ tịch VACNE

Ủy viên

7

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Phó Chánh Văn phòng VACNE

Ủy viên Thư ký

 

IV. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CÂY DI SẢN VIỆT NAM

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh

Phó Chủ tịch VACNE

Chủ tịch

2

GS. TS Phạm Văn Lầm

Viện Bảo vệ Thực vật

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

Phó Chủ tịch

4

Nhà báo Phùng Quang Chính

Nguyên Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

KS. Lê Huy Cường

Hội KHKT Lâm nghiệp

Trưởng Ban Kỹ thuật

6

PGS.TS. Phạm Quang Thu

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe CDS

7

ThS. Lê Thanh Bình

Nguyên Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học – Bộ TN&MT

Ủy viên

8

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

Phó Chủ tịch VACNE, Chủ tịch HĐTĐKT

Ủy viên

9

GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Hiệp hội các VQG và Khu bảo tồn Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Lâm nghiệp

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Quốc Dựng

Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ NN&PTNT

Ủy viên

11

CN. Nguyễn Danh Trường

Văn phòng VACNE

Ủy viên Thư ký

 

V. DANH SÁCH BAN PHẢN BIỆN XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

PGS. TS Nguyễn Đình Hòe

Tổng Thư ký Hội

Trưởng Ban

2

TS. Lê Hoàng Lan

Công ty Pi C&E

Ủy viên

3

TS. Nguyễn Văn Phương

Trường Đại học Luật Hà Nội

Ủy viên

4

PGS. TS Lê Văn Thăng

Đại học Quốc gia Huế

Ủy viên

5

PGS. TS Lê Trình

Viện Môi trường và Phát triển TP. HCM

Ủy viên

6

TS. Hoàn Dương Tùng

Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam

Ủy viên

 

VI. DANH SÁCH BAN TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

TS. Trần Văn Miều

Phó Chủ tịch VACNE

Trưởng Ban

2

Nhà báo Phùng Quang Chính

Ủy viên BCH VACNE

Phó Trưởng ban

3

Bà Hồ Thị Mai Chinh

Phó Tổng biên tập Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe

Ủy viên

4

Phóng viên Phạm Đình Cường

Diễn đàn các nhà báo Môi trường Việt Nam

Ủy viên

5

Ông Lê Quý Dương

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bắc Hà

Ủy viên

6

Ông Vương Đình Hà

Giám đốc Công ty CP Bàn Tay Việt

Ủy viên

7

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Giám đốc Công ty Vạn Xuân

Ủy viên

8

Nhà báo Lê Việt Nhân

Tổng biên tập Tin Môi trường (TP. Hồ Chí Minh)

Ủy viên

9

Ông Trần Phong

Cục Bảo vệ Môi trường Miền Nam

Ủy viên

10

Ông Lương Xuân Tuân

Công ty CP Xây dựng Công nghệ mới Gamma

Ủy viên

11

Ông Lê Quý Tuệ

Tổng biên tập trang Web VACNE

Ủy viên

 

VII. DANH SÁCH BAN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban

1

GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

Viện Kỹ thuật Nước và Công nghệ Môi trường

Trưởng Ban

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Sinh Phú

Đồng Trưởng Ban

3

GS.TSKH. Trương Quang Học

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

Phó Trưởng ban

4

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Trưởng ban

5

PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Văn Châu

TP Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thu Huệ

TT Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng

Ủy viên

8

PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Viện PTBV ĐB Sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Ủy viên

9

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC)

Ủy viên

10

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nôị

Ủy viên

11

CN. Nguyễn Danh Trường

Văn phòng Hội BVTN&MT VN

Ủy viên thư ký

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE