quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Mẫu đơn gia nhập Hội

MẪU 1: MẪU ĐƠN GIA NHẬP HỘI TẬP THỂ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- o0o ----------

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Kính gửi: HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Tên đơn vị: ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị (viết đầy đủ chức danh, học hàm, học vị ): .............................

.................................................................................................................................

Ngày thành lập: .......................................................................................................

Quyết định thành lập: .............................................................................................

...........................................................................................................................…..

Địa chỉ: .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Số thành viên: .........................................................................................................

Lĩnh vực chuyên môn: ............................................................................................

.................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................................

.................................................................................................................................

ĐT: ............................................      Fax: ...........................  

Email: ........................................      Website: ...........................  

 

Chúng tôi tán thành Điều lệ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và mong muốn được trở thành thành viên của Hội.

Chúng tôi xin hứa sẽ tích cực tham gia các công tác của Hội và tuân thủ theo Điều lệ Hội.

 

Ngày       tháng        năm

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu nếu có)
MẪU 2: MẪU ĐƠN GIA NHẬP HỘI CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------- o0o ----------

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

 

Kính gửi: HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Tên tôi là: ..................................................................   Giới tính: Nam ÿ     Nữ ÿ 

Ngày và nơi sinh: ....................................................................................................

.................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: .......................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nghề nghiệp, chức vụ: ............................................................................................

.................................................................................................................................

Trình độ chuyên môn, học vị, học hàm: .................................................................

Nơi làm việc hiện nay và địa chỉ: ...........................................................................

.................................................................................................................................

ĐT: ..........................      Fax: ............................   Email: .......................................

 

Tôi tán thành Điều lệ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và mong muốn trở thành hội viên của Hội.

Tôi xin hứa sẽ tích cực tham gia các công tác của Hội và tuân thủ theo Điều lệ Hội.

 Ngày       tháng        năm 

Người làm đơn

(ký tên)

 

Ghi chú:

Khi nộp đơn nộp kèm theo 2 ảnh màu 3x4


XIN TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY:

* Mẫu đơn gia nhập Hội tập thể

* Mẫu đơn gia nhập Hội cá nhân


 

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE