quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Hội nghị BCH VACNE 2022

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thông báo Phương hương nhiệm vụ VACNE năm 2023

07/12/2022|02:52:00

(VACNE) - Ngày 28/11/2022, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam năm 2022, các Ủy viên Ban chấp hành đã thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành năm 2022, đề ra phương hướng Hoạt động năm 2023

Lỗ hổng pháp luật về sự cố môi trường

05/12/2022|10:16:00

(VACNE) - Bài của ông PHẠM VĂN SƠN - Giám đốc điều hành Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trên báo Đại biểu Nhân dân

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 11/2022

03/12/2022|03:02:00

(VACNE) – Ban biên tập Website VACNE xin đăng tin số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh trên Website www.vacne.org.vn hàng ngày tháng 11/2022

Lãnh đạo VACNE tham gia và phát biểu tại hội thảo khoa học “giải pháp về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đối với đất nước

02/12/2022|11:49:00

(VACNE) - Sáng ngày 01/12/2022, tại thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: “Giải pháp về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đối với đất nước”.

Cần thống nhất cách hiểu và làm rõ nội hàm của thuật ngữ “sự cố môi trường”

30/11/2022|08:21:00

(VACNE, 30/11) - Trong văn bản pháp luật hiện nay (Điều 3 khoản 14, Luật BVMT-2020) giải thích rằng: "Sự cố gây ô nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng” thì mới được coi là “sự cố môi trường”. Song không nêu rõ: sự cố tới mức nào là nghiêm trọng (?), cách đánh giá và đánh giá vào thời điểm nào?. Hơn nữa, ai là người có quyền đưa ra quyết định và buộc xã hội phải công nhận: đó là “sự cố môi trường”. Đây chính là sự bất cập, lỗ hổng về pháp lý tồn tại nhiều năm qua.

1 2 3 4 5 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE