quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h 30 nam VACNE

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

(Moitruong24h): Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn- Nhìn từ góc độ cộng đồng

19/10/2017|10:16:00

Sáng nay (19-10) tại Hà Nội, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã tổ chức Hội thảo "Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn Lần thứ 7 - Nhìn từ góc độ cộng đồng" với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các nhà khoa học. TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE và GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng Đa dạng sinh học ASEAN đồng chủ trì Hội thảo.

Giải pháp duy nhất cho bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn là huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng.

19/10/2017|04:29:00

(VACNE, 19/10) - Dù ở các chuyên ngành khoa học khác nhau, nhưng các đại biểu tham dự Hội thảo “ Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn nhìn từ góc độ cộng đồng” do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức hôm nay tại Hà Nội, đều thể hiện cùng quan điểm này.

Ps ảnh Hội thảo ĐDSH dãy Trường Sơn lần thứ 7 - Nhìn từ góc độ cộng đồng

19/10/2017|02:21:00

(VACNE) - Sáng nay, 19/10/2017, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 7 - Nhìn từ góc độ cộng đồng".

Cộng đồng là chủ thể bảo tồn đa dạng sinh học

18/10/2017|06:28:00

(VACNE) - Bài viết của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đăng trên Tạp chí Môi trường số 9/2017

Giấy mời tham dự Hội thảo khoa học "Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn nhìn từ góc độ cộng đồng".

17/10/2017|01:52:00

(VACNE) - Ngày 19/10/2017 Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn nhìn từ góc độ cộng đồng".

1 2 3 4 5 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE