quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Đạp xe 2018

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Những cuốn sách thiết thực của VACNE cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu ra mắt bạn đọc

20/02/2020|02:11:00

(VACNE, 20/2) - Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) chuẩn bị công bố, ra mắt bạn đọc 2 cuốn sách mới biên soạn, vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành: cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và cuốn sách “Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”.

Điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2020 của VACNE

06/02/2020|03:33:00

(VACNE) – Như tin đã đưa, ngày 05/02/2020, các vị lãnh đạo chủ chốt Hội BVTN&MT Việt Nam đã bàn bạc và thống nhất nội dung phương án triển khai kế hoạch hành động năm 2020.

Lãnh đạo VACNE đã thống nhất kế hoạch hành động năm 2020

05/02/2020|09:00:00

(VACNE, 5/2) - Tại phiên họp đầu Xuân Canh Tý vừa tổ chức sáng nay tại Hà Nội, các vị lãnh đạo chủ chốt Hội BVTN&MT Việt Nam đã bàn bạc và thống nhất nội dung phương án triển khai kế hoạch hành động năm 2020..

Tạp chí Môi Trường và Sức khỏe tổ chức Tết trồng cây mừng Xuân Canh tý

04/02/2020|11:33:00

(VACNE) - Hưởng ứng “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động (ngày 28/11/1959) và mừng Xuân Canh Tý (năm 2020), đông đảo cán bộ và Hội viên Hội Bảo vệ Môi Trường và Sức khỏe Việt Nam thuộc Hội BVTN&MT Việt Nam, cùng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Tạp chí Môi Trường và Sức khỏe, Chi hội nhà báo Tạp chí Môi Trường và Sức khỏe, vừa tổ chức trồng cây khuôn viên trang trại sinh thái Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội.

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 1/2020

04/02/2020|08:05:54

(VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập trang tiếng Việt Website VACNE hàng ngày tháng 1/2020

Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE