quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024

Giới thiệu

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment 

- Địa chỉ : Phòng 901, tầng 9, Khách sạn Công đoàn,14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tel         : +84.24.39420280

- Fax        : +84.24.39420279

- E-mail   : vn@vacne.org.vn

- Website : www.vacne.org.vn 


Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập theo quyết định số 299/CT ngày 23/11/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Từ đó đến nay Hội đã trải qua 6 lần Đại hội vào các năm 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 và 2013.


CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) trong nhân dân, góp phần đưa nội dung BVTNMT vào chương trình giảng dạy trong các trường học.

2. Vận động nhân dân thực hiện đúng luật pháp, tích cực đóng góp công sức cho các hoạt động BVTNMT và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ môi trường , tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,  đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về BVTNMT.

3. Huy động và tổ chức hội viên tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp và biện pháp liên quan đến BVTNMT; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh doanh, về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội khi được yêu cầu.

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trình độ kiến thức và khả năng của hội viên trong công tác BVTNMT, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về BVTNMT.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Ban Chấp hành

- Ban Thường vụ

- Ban Kiểm tra - Trưởng ban, PGS.TS. Lê Bắc Huỳnh 

- Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Chủ tịch, GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng

- Hội đồng Khoa học kỹ thuật - Chủ tịch, GS.TS. Đặng Kim Chi

- Hội đồng Cây Di sản Việt Nam - Chủ tịch, GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh 

- Ban Cộng đồng bền vững – Trưởng Ban, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

- Ban Phản biện xã hội – Trưởng Ban, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe

- Ban Truyền thông môi trường – Trưởng Ban, TS. Trần Văn Miều


Tính đến đầu năm 2020, số hội thành viên và cơ sở trực thuộc của VACNE đã lên đến 195, bao gồm các lĩnh vực và nhiều địa phương khác nhau. Cụ thể là:

* Các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm,...): 32

* Các chi hội tại các Bộ, ngành, viện nghiên cứu: 63

* Các hội thành viên tại các địa phương: 25 

* Các hội doanh nghiệp: 75

Các tin khác

Quyết định thành lậpĐiều lệ tổ chứcDanh sách BCH của HộiCác ban và hội đồngMẫu đơn gia nhập Hội Giới thiệu về HộiBảng vàng vinh danh của HộiDanh sách các đơn vị hội viên
VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE