quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Hội nghị BCH VACNE 2022

VỀ CHÚNG TÔI

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:
TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (VACNE)
Nhà báo Phùng Quang Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam
Lương Xuân Tuân, Chủ tịch HĐQT Công ty Gamma NT

BAN BIÊN TẬP:
Lê Quý Tuệ
Phạm Đình Cường
Nguyễn Danh Trường
Lê Huy Cường
Đào Quỳnh Nga

DESIGN:
Phạm Ngọc Thân
Nguyễn Thành Luân

CODE:
Trần Văn Hội

Các tin khác

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE