quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

09/05/2014|08:11:08

Ngày 06/05/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường

06/05/2014|10:25:47

Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện được những vấn đề mới của thời đại như việc phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, trong đó nhấn mạnh đến quyền được sống trong môi trường trong lành và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của mọi người và nghĩa vụ của Nhà nước, của mọi tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.

Đầu Trước 16 17 18 19 20 21
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE