quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường (tiếp theo)

Thứ Ba, 24/11/2015 | 09:15:00 AM

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách khuyến khích chung về tài chính, về đầu tư trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước, rác thải môi trường đô thị như Luật Bảo vệ Môi trường 2005, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư.

>> Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường


 
6. Nghị định 78/2007/NĐ-CP, ngày 11/05/2007 về quy định lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) xác định nhà máy cung cấp nước, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải thuộc lĩnh vực Chính phủ khuyến khích thực hiện.

7. Nghị định 88//2007/NĐ-CP, ngày 28/05/2007 về ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch thoát nước dưới mọi hình thức đầu tư.

8. Nghị định 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao, môi trường.

9. Thông tư 121/2008/TT-BTC, ngày 12/12/2008 về hướng dẫn cụ thể cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư quản lý chất thải rắn.

10. Nghị định 04/2009/NĐ-CP, ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; kèm theo Thông tư 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 về hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009.

11. Nghị định 78/2010/NĐ-CP, ngày 04/07/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

(Nghiên cứu “Bước đầu đánh giá thị trường thu gom và xử lý nước, rác thải ở Việt Nam” trong kỷ yếu “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu” của Hồ Công Hòa – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương)

Theo Mai Anh
(MOITRUONG.COM.VN)

Lượt xem: 1825

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(22/02/2016 02:01:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Chương môi trường của Hiệp định TPP

(01/02/2016 09:37:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE