quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Chương môi trường của Hiệp định TPP

Thứ Hai, 01/02/2016 | 09:37:00 AM

Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương có 1 chương về môi trường nêu về các định nghĩa, quy định, các thỏa thuận môi trường đa phương, cam kết chung, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp… thúc đẩy thương mại hỗ trợ lẫn nhau và chính sách môi trường; bảo vệ môi trường mức độ cao và thực thi có hiệu quả pháp luật về môi trường; và tăng cường năng lực của các bên để giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến thương mại, bao gồm cả thông qua hợp tác.


Các Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc kinh doanh và đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ môi trường như là một phương tiện để cải thiện biểu hiện môi trường và kinh tế và giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu.

Điều 20.3: Các cam kết chung quy định các bên thừa nhận tầm quan trọng của thương mại hỗ trợ lẫn nhau và chính sách và thông lệ về môi trường để cải thiện bảo vệ môi trường trong việc đẩy mạnh phát triển bền vững; Thừa nhận chủ quyền của mỗi Bên trong việc thiết lập mức độ bảo vệ môi trường trong nước của riêng mình và những ưu tiên môi trường của mình, và trong việc thiết lập, thông qua hoặc sửa đổi các luật và chính sách môi trường cho phù hợp.

Mỗi Bên cần cố gắng đảm bảo rằng luật pháp và chính sách môi trường của mình quy định và khuyến khích công tác bảo vệ môi trường mức độ cao và tiếp tục cải thiện mức độ tương ứng của mình trong bảo vệ môi trường…

Các Bên thừa nhận rằng các thỏa thuận môi trường đa phương mà họ tham gia đóng một vai trò quan trọng trên toàn cầu và trong nước trong việc bảo vệ môi trường. Các bên cũng thừa nhận rằng sự thực thi tương ứng của họ về các thỏa thuận này là rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu về môi trường trong các thỏa thuận này. Theo đó, mỗi bên khẳng định cam kết của mình để thực hiện các thỏa thuận môi trường đa phương mà bên đó là thành viên.

Các bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau về pháp luật và chính sách về thương mại và môi trường, thông qua đối thoại giữa các bên về các vấn đề thương mại và môi trường mà các bên cùng quan tâm, đặc biệt là đối với việc đàm phán và thực hiện các thỏa thuận môi trường đa phương và các thỏa thuận thương mại có liên quan.

Mỗi bên sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về luật và chính sách về môi trường của mình, bao gồm cả thủ tục thực thi và tuân thủ, bằng cách bảo đảm rằng công chúng dễ dàng tiếp cận các thông tin liên quan. Mỗi bên quy định các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục thích hợp cho các vi phạm pháp luật về môi trường nhằm thi hành có hiệu quả các quy định pháp luật đó. Những biện pháp xử phạt hoặc biện pháp khắc phục trên có thể bao gồm quyền ban hành một hình thức xử phạt trực tiếp dành cho người vi phạm để gây ra sự thiệt hại hoặc giảm nhẹ, hay quyền yêu cầu hình thức xử phạt của chính phủ.

Về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mỗi bên cần khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi lãnh thổ và quyền tài phán của mình tự nguyện áp dụng vào các chính sách và thông lệ của họ những nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có liên quan đến môi trường, phù hợp với các tiêu chuẩn đã được công nhận quốc tế và các hướng dẫn đã được xác nhận hoặc được hỗ trợ bởi bên đó.

Về các cơ chế tự nguyện,  bác bên thừa nhận rằng các cơ chế linh hoạt và tự nguyện, ví dụ, kiểm toán và báo cáo tự nguyện, ưu đãi dựa trên thị trường, chia sẻ tự nguyện thông tin và chuyên môn, và quan hệ đối tác công-tư, có thể đóng góp vào việc đạt được và duy trì bảo vệ môi trường mức độ cao và bổ sung các biện pháp quản lý trong nước.  Các bên cũng công nhận rằng những cơ chế cần được thiết kế theo cách tối đa hóa lợi ích môi trường của các bên và tránh việc tạo ra các rào cản không cần thiết đối với thương mại.

Về hàng hóa và dịch vụ về môi trường, các bên thừa nhận tầm quan trọng của việc kinh doanh và đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ môi trường như là một phương tiện để cải thiện biểu hiện môi trường và kinh tế và giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu. Các bên nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của Hiệp định này đối với việc thúc đẩy thương mại và đầu tư vào hàng hóa và dịch vụ môi trường tại các khu vực thương mại tự do. Theo đó, Uỷ ban sẽ xem xét các vấn đề xác định bởi một hoặc các bên liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ môi trường, bao gồm các vấn đề được xác định là có khả năng tạo ra các rào cản phi thuế quan đối với việc kinh doanh đó. Các bên sẽ nỗ lực để giải quyết tất cả rào cản có thể có đối với việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ môi trường được xác định bởi một bên, bao gồm bằng cách làm việc thông qua Ủy ban và kết hợp với các ủy ban có liên quan khác được thành lập theo Hiệp định này nếu thích hợp…

Tải về chương môi trường của Hiệp định TẠI ĐÂY:

Lượt xem: 14959

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(22/02/2016 02:01:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành khoáng sản

(22/01/2016 08:17:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE