quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thứ Hai, 22/02/2016 | 02:01:00 PM

Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được ban hành ngày 19/02/2016 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016.


Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2016 và thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/05/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường do các doanh nghiệp đã nộp.

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trường hợp hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành mức phí mới theo quy định tại phụ lục biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này thì tiếp tục áp dụng mức phí đã ban hành.

Tải về Nghị định TẠI ĐÂY:

Theo Mai Anh (moitruong.com.vn)

Lượt xem: 2168

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Chương môi trường của Hiệp định TPP

(01/02/2016 09:37:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành khoáng sản

(22/01/2016 08:17:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE