quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

11/04/2016|02:03:00

Ngày 06/04/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2050.

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

01/04/2016|07:48:00

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất thải y tế) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2016.

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

08/03/2016|01:41:00

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; khí thải công nghiệp nhiệt điện; khí thải lò đốt chất thải công nghiệp… đã được ban hành.

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

22/02/2016|02:01:00

Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được ban hành ngày 19/02/2016 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016.

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

16/02/2016|09:58:00

Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường và chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) vừa chính thức có hiệu lực.

1 2 3 4 5 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE