quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường (hết)

Thứ Tư, 25/11/2015 | 07:43:00 AM

Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thu hút lĩnh vực tư nhân tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp môi trường, cung ứng các dịch vụ môi trường.

>> Các văn bản khuyến khích ưu đãi đầu tư cho môi trường (tiếp theo) 
12. Nghị định 75/2011/NĐ-CP, ngày 30/08/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước quy định đối tượng ưu đãi là các dự án xử lý chất thải rắn thuộc nhóm A, B (vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng); mức vay tối đa là 70% và lãi suất theo quy định của Bộ Tài chính; thời gian cho vay không quá 12 năm.

13. Nghị định 130/2007/QĐ-TTg, ngày 02/08/2007 về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM) đã quy định lĩnh vực xây dựng, đầu tư thực hiện dự án CDM, hình thức xây dựng, đầu tư thực hiện dự án CDM, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư xây dựng và thực hiện dự án CDM.

14. Quyết định 35/2008/QĐ-TTg, ngày 03/03/2008 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn, tài trợ kinh phí cho các chương trình, kế hoạch, dự án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

15. Quyết định 129/2009/QĐ-TTg, ngày 29/10/2009 về phê duyệt đề án “Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” trong đó đối với các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường được hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và cho vay tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hoặc không lãi suất.

16. Quyết định 29/2011/QĐ-TTg, ngày 01/06/2011 về ban hành danh mục ngành, lĩnh vực hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ.

17. Một số quyết định khác như Quyết định 43/2009/QĐ-TTg, ngày 19/03/2009, Quyết định 126/2009/QĐ-TTg, ngày 26/10/2009 và Nghị định 151/2006/NĐ-CP, ngày 20/12/2006 về các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng và được hỗ trợ tín dụng đầu tư.

18. Quyết định 71/2010/QĐ-TTg, ngày 09/11/2010 về thí điểm triển khai dự án theo hình thức PPP trong đó có lĩnh vực xử lý chất thải.

Với hành lang pháp lý trên, Việt Nam đã và đang thu hút nhiều sự tham gia của các thành phần kinh tế cung ứng các dịch vụ môi trường, trong đó đáng chú ý là  dịch vụ môi trường đô thị, như thu gom và sử lý nước, rác thải.

(Nghiên cứu “Bước đầu đánh giá thị trường thu gom và xử lý nước, rác thải ở Việt Nam” trong kỷ yếu “Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu” của Hồ Công Hòa – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương)

Theo Mai Anh (MOITRUONG.COM.VN)

Lượt xem: 1842

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(22/02/2016 02:01:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Chương môi trường của Hiệp định TPP

(01/02/2016 09:37:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE