quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Tản mạn Môi trường

03/11/2010|11:43:00

Môi trường với Cộng đồng: Kể từ khi ra đời, trang Web của VACNE đã luôn hướng đến cộng đồng, lấy cộng đồng làm trọng tâm hoạt động. Các trang nội dung của vacne.org.vn đều luôn cố gắng đăng tải các nội dung môi trường liên quan trực tiếp và nhiều nhất đến cộng đồng, ngõ hầu giảm áp lực môi trường cho những người quan tâm. Theo hướng đó, hy vọng rằng nhiều khó khăn trong trình bày và diễn đạt suy nghĩ của đông đảo cộng đồng về môi trường một lần nữa có thể được hạn chế trong trang mới “Tản mạn môi trường” được xuất bản bắt đầu từ hôm nay, một ngày cuối thu Năm Đại lễ 1000 Thăng Long – Hà Nội.

Đầu Trước 392 393 394 395 396 397
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE