quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Thủ tướng quy định rõ danh mục phế liệu nhập khẩu

23/06/2014|04:56:00

Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua chiều 23/6/2014 trong đó có quy định Thủ tướng quy định rõ danh mục phế liệu nhập khẩu.

Quyền môi trường

20/06/2014|08:00:00

Lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam ghi nhận một quyền con người mới, đó là Quyền môi trường.

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho giới trẻ

17/06/2014|08:37:00

​Nhằm nâng cao kiến thức, hành vi của cộng đồng hướng tới phát triển Du lịch trách nhiệm kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức chương trình “Du lịch xanh hướng tới tương lai” nhắm tới đối tượng là các bạn trẻ ở miền Trung.

Ưu tiên phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo

11/06/2014|02:56:00

Trong chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam, các ngành công nghiệp được lựa chọn ưu tiên phát triển là ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành điện tử và viễn thông; ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất

10/06/2014|08:40:00

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Đầu Trước 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiếp
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE