quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thủ tướng quy định rõ danh mục phế liệu nhập khẩu

Thứ Hai, 23/06/2014 | 04:56:00 PM

Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua chiều 23/6/2014 trong đó có quy định Thủ tướng quy định rõ danh mục phế liệu nhập khẩu.


Theo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), Thủ tướng quy định rõ danh mục phế liệu nhập khẩu và không cho phép nhập khẩu phế liệu để buôn bán trong nước

Với 86,14% đại biểu tán thành, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) được thông qua gồm: 20 Chương, 170 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật tập trung sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất về BVMT; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng về BVMT; xác định rõ hơn nguồn lực tài chính cho BVMT và nhiệm vụ được chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường.

Luật cũng bổ sung thêm nội dung mới về biến đổi khí hậu và BVMT; gắn kết bảo vệ tài nguyên và BVMT với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh tăng trưởng xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái; khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường.

Luật Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) được tập trung sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc Nhà nước quản lý thống nhất về bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng về bảo vệ môi trường; xác định rõ hơn nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường và nhiệm vụ được chi từ kinh phí sự nghiệp môi trường; bổ sung thêm nội dung mới về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; gắn kết bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường với biến đổi khí hậu; nhấn mạnh tăng trưởng xanh, khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái; khuyến khích sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, dự Luật cũng đã bổ sung quy định về trách nhiệm ký quỹ phế liệu nhập khẩu để xử lý phế liệu nhập khẩu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do nhu cầu sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong từng thời kỳ khác nhau thì khác nhau về chủng loại, phụ thuộc vào khả năng xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với phế liệu nhập khẩu. Vì thế, dự thảo Luật đã giao Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu nhập khẩu để phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo Luật cũng đã quy định rõ về các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu, trong đó có quy định về kho bãi, công nghệ và chỉ nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất, không cho phép nhập khẩu phế liệu để buôn bán trong nước.

Về đề nghị cần cân nhắc quy định cho phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ vì có thể gây tác động xấu đến môi trường nếu không có những quy định nghiêm ngặt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự Luật quy định tàu biển đã qua sử dụng nhập khẩu để phá dỡ phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, nghĩa là phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để hạn chế tới mức thấp nhất có thể gây tác động xấu đến môi trường.

Đồng thời, dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng nhằm bảo đảm tổ chức chặt chẽ việc phá dỡ, hạn chế tác động xấu đến môi trường.

Trên thực tế, công việc phá dỡ tàu biển đã được nhiều nước tiến hành. Việc cho phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ sẽ cung cấp nguyên liệu đầu vào có chất lượng cao, khối lượng không nhỏ cho sản xuất công nghiệp; góp phần giải quyết việc làm, tăng lợi ích kinh tế, góp phần BVMT vì giảm bớt đến yêu cầu khai thác khoáng sản. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho được tiếp thu và quy định về vấn đề này như tại Điều 75 của dự thảo Luật.

Về yêu cầu làm rõ mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy việc quy định rõ các khái niệm về  mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường “nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng” là không đơn giản, liên quan đến rất nhiều chỉ số hóa học, lý học, sinh học và phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Luật cũng quy định về quỹ bảo vệ môi trường. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã được thành lập từ năm 2002. Luật bảo vệ hiện hành cũng có quy định về quỹ này, đã có 48 tỉnh thành được quỹ hỗ trợ để triển khai các dự án bảo vệ môi trường; nguồn chi từ quỹ không trùng với nội dung chi của ngân sách Nhà nước về bảo vệ môi trường vì thế luật sửa đổi vẫn giữ quỹ này.

Theo Mạnh Cường (MOITRUONG.COM.VN/tổng hợp)

Lượt xem: 1486

Các tin khác

Một số công thức sáng tạo của Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng làm tiêu chuẩn xây dựng kiến trúc

(21/12/2017 07:19:PM)

Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp

(11/04/2016 02:03:PM)

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

(01/04/2016 07:48:AM)

Các quy chuẩn về môi trường không khí ở Việt Nam

(08/03/2016 01:41:PM)

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(22/02/2016 02:01:PM)

Chính sách ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường có hiệu lực

(16/02/2016 09:58:AM)

Chương môi trường của Hiệp định TPP

(01/02/2016 09:37:AM)

Thông tư Giải thưởng Môi trường Việt Nam có hiệu lực

(01/02/2016 07:57:AM)

Quy định thu phí thử nghiệm khí thải mới đối với ô tô

(26/01/2016 01:39:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE