quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Phê duyệt danh mục dự án bảo tồn khu đất ngập nước

12/07/2014|09:44:00

Ngày 09/07/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 9/7 về việc phê duyệt danh mục dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”.

Công bố Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)

11/07/2014|08:19:00

Chiều 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật và 1 Nghị quyết trong đó có Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Đồng ý cấp phép thăm dò đá granit

10/07/2014|09:29:00

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cấp phép thăm dò đá granit đối với 6 đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Phòng chống Thiên tai

09/07/2014|09:08:00

Ngày 4/7/2014, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống Thiên tai.

Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống Thiên tai

04/07/2014|10:47:00

Ngày 1/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1061/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng chống Thiên tai.

Đầu Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE