quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường

26/08/2014|08:10:00

Ngày 25/08/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường

Hạn chế thu hút dự án có khả năng gây ô nhiễm

22/08/2014|08:28:00

Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ có chủ trương hạn chế thu hút dự án đầu tư thuộc ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường, công nghệ thấp và thâm dụng nhiều lao động, ưu tiên các dự án có công nghệ cao.

Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai

21/08/2014|08:45:00

Ngày 15/8/2014, Thủ tướng chính phủ ký ban hành Quyết định số 46/2014-QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Bảo vệ môi trường sông Nhuệ-sông Đáy

20/08/2014|09:10:00

Ngày 18/08/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy đến năm 2020.

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

16/08/2014|08:07:00

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Đầu Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE