quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi làng nghề để khắc phục ô nhiễm

08/08/2014|09:55:00

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề với mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/làng nghề/một nội dung nhằm khắc phục ô nhiễm tại các làng nghề.

Người gây ô nhiễm phải trả tiền

08/08/2014|09:54:00

Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm; nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước - quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải ngày 06/08/2014.

Dự án dưới 15 tỷ đồng có phải lập cam kết bảo vệ môi trường

04/08/2014|03:58:00

Theo quy định của Luật Đầu tư, trường hợp vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng làm cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu 5.3 của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT là đúng.

Lập mạng lưới truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp

25/07/2014|05:36:00

Ngày 25/7, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thành lập mạng lưới truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố, giữa Sở Tài nguyên & Môi trường và các tổ chức liên quan.

Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

17/07/2014|08:24:00

Sở Công Thương Hà Nội đã hoàn thiện xây dựng quy định về việc thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội trong đó hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

Đầu Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE