quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Đạp xe 2018

HỘI THẢO KH

Hoan mạc hóa ở Việt Nam và biến đổi khí hậu

20/01/2013|08:58:00

Báo cáo đề cập đến thực trạng, nguyên nhân của thoái hóa đất và hoang mạc hóa; các giải pháp sống chung với hạn hán và hoang mạc hóa; tiến trình thoái hoá đất và hoang mạc hoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu sinh học trong các trường đại học hiện nay

19/01/2013|12:06:00

một số khuyến nghị nhằm đổi mới công tác giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học theo hướng gắn kết hơn nữa với thực tiễn phát triển, đào tạo qua nghiên cứu và cho nghiên cứu, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thể hiện việc bảo đảm bình đẳng pháp luật BVMT đối với cộng đồng trong Luật BVMT (sửa đổi)

27/11/2012|09:23:00

Báo cáo của TS. Nguyễn Văn Phương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Ủy viên BCH Hội BVTN&MT VN tại Hội thảo góp ý sửa đổi Luật BVMT 2005.

Quy định về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển cần được tiếp tục cải tiến

27/11/2012|09:12:00

Báo cáo của GSTS Lê Thạc Cán, Viện Môi trường và Phát triển Bền vững tại Hội thảo góp ý về sửa đổi Luật BVMT ngày 26/11/2012

Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và góp ý cho Luật BVMT 2005

27/11/2012|02:01:00

Báo cáo của PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban PBXH, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)tại Hội thảo góp ý sửa đổi Luật BVMT 2005 do VACNE tổ chức ngày 26/11/2012 tại Hà Nội.

Đầu Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE