quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi
HỘI THẢO KH

Tóm tắt nội dung thảo luận về Biến đổi khí hậu và tác động Nhân quyền - Phần 1: Tương tác giữa biến đổi khí hậu và các chế độ quyền con người

Thứ Tư, 23/10/2013 | 11:43:00 PM

(VACNE) - Ngày 22/10/2013, Nhóm 4 đã tiến hành thảo luận hết sức sôi nổi những vấn đề liên quan đến Biến đổi khí hậu (BĐKH) và các vấn đề Nhân quyền.Nhờ sự hoạt động tích cực của các tổ chức quốc tế liên quan và các tổ chức NGO các nước, những năm gần đây  đã đạt được một sự sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về mối liên quan giữa các quyền con người biến đối khí hậu.
 
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc , trong ba Nghịu quyết liên tiếpđã  lưu ý các mối đe dọa của biến đổi khí hậu cho các cá nhân cộng đồng, và những tác động của nó đối với việc thụ hưởng các quyền con người.

 Trong năm 2009, Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền (OHCHR) đã trở thành tổ chức quốc tế đầu tiên xem xét mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và nhân quyền, kết luận trong báo cáo của mình rằng biến đổi khí hậu đe dọa sự hưởng thụ của một loạt các
quyền con người. Hơn nữa, Luật nhân quyền có nhiều quy định đối với các quốc gia liên quan đến biến đổi khí hậu; trong đó có nghĩa vụ của hợp tác quốc tế.
.
 
Mặc dù Tuyên bố năm 1992 Rio về Môi trường và Phát triển đã nhận ra sự liên kết
giữa quyền con người và môi trường ở Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất  Rio năm 1992 , cho đến nay vẫn chưa có một tiếp cận nghiêm túc, đầy đủ về quyền con người với vấn đề biến đổi khí hậu  trong các đàm phán quốc tế.
 
Hội nghị Rio về Môi trường và Phát triển là hội nghị quốc tế gần đây nhất thừa nhận rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề xuyên suốt .

  Ngoài tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, Hội nghị  lưu ý,  vấn đề di dân do BĐKH  đặt ra nhioeeuf vấn đề mới về nhân quyền. Vấn đề di dân do BĐKH  có thể được chia thành di dời qua biên giới và di chuyển nội bộ.

Di chyển nội bộ gần đây đã được giải quyết bởi sự phát triển của "Nguyên tắc  bán đảo", được sử dụng để :
 
( a) Cung cấp một khung quy chuẩn toàn diện , dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế , nghĩa vụ nhân quyền và thực hành tốt, trong đó các quyền của khí hậu người phải di dời có thể được giải quyết ;
( b ) Giải quyết các vấn đề nảy sinh do di dân khí hậu trong một phạm vi quốc gia và ;
( c ) Đặt ra các nguyên tắc bảo vệ và hỗ trợ, phù hợp với hướng dẫn  về Nguyên tắc di dân nội bộ, được áp dụng cho những người di dời khí hậu.
 
Các nguyên tắc đưa ra các định nghĩa sau đây :

. ( a ) "Di dân  khí hậu " là sự di chuyển của người dân trong một quốc gia do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bao gồm cả thay đổi bất thường và các biến động môi trường diễn ra từ từ, xảy ra hoặc riêng biệt  hoặc kết hợp với các yếu tố khác

. ( b ) "Người di dân khí hậu là " là các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng
đang phải đối mặt hoặc trải qua chuyển khí hậu.(Còn tiếp)

Quý Tuệ gửi về từ Copenhagen ngày 23/10/2010

Lượt xem: 2192

Các tin khác

Tri thức bản địa và sinh kế cộng đồng nhìn từ nguồn gen

(02/06/2014 01:59:PM)

Dãy Trường Sơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(28/05/2014 11:49:AM)

Bảo tồn sự đa dạng văn hóa-sinh học của các dân tộc trên dãy Trường Sơn

(23/05/2014 10:48:AM)

Có nên phát triển vùng trồng ba kích Tây Giang?

(22/05/2014 05:29:AM)

Mời dự Hội thảo khoa học về sản xuất sạch hơn

(28/03/2014 03:30:PM)

Thăm vùng thảm họa động đất – sóng thần ở Nhật Bản: Cuộc sống đã phục hồi (Phần cuối)

(22/03/2014 09:28:AM)

Thăm vùng thảm họa động đất – sóng thần ở Nhật Bản: Cuộc sống đã phục hồi (Phần 1)

(20/03/2014 08:56:PM)

Một số vấn đề trong nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường ở các quốc gia Đông Bắc Á và khuyến nghị (Phần cuối)

(01/03/2014 03:29:PM)

Một số vấn đề trong nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường ở các quốc gia Đông Bắc Á và khuyến nghị (Phần 2)

(27/02/2014 09:00:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE