quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE Đạp xe 2018
DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG

Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 23/01/2017 | 08:54:00 AM

Nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) ký Chương trình phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực TN và MT giai đoạn 2012 - 2016.

Nhờ đó, công tác phối hợp trong giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về BVMT và ứng phó BĐKH của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Bộ trưởng TN và MT Trần Hồng Hà cho biết: Chương trình nhằm tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và BVMT, ứng phó BĐKH trong giai đoạn mới. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư hướng vào công tác BVMT, ứng phó BĐKH. Phát động các phong trào tự quản, giám sát của nhân dân, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng tài nguyên; tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và BVMT, ứng phó BĐKH; đồng thời tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cư BVMT…

Sau 5 năm thực hiện, chương trình phối hợp đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ như: Công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai được thực hiện tích cực, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực phối hợp tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, kỹ thuật trong tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn, kiểm tra kết quả xây dựng mô hình điểm khu dân cư BVMT. Phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, chấp hành các quy định pháp luật về BVMT và ứng phó BĐKH của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đáng chú ý, vai trò chủ thể của người dân ở khu dân cư thực hiện BVMT có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành vi trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống gia đình, cũng như sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Qua đó, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí về môi trường của các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Ban Chủ nhiệm chương trình cũng triển khai xây dựng mô hình điểm, với ba loại hình là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo và BVMT”; “Khu dân cư tự quản BVMT” ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua các mô hình điểm này, đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ BVMT; tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách về vệ sinh môi trường.


Nhiều khu dân cư đã xóa được những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng và thực hiện tập quán mới như: ăn chín, uống sôi, dùng nước sạch trong sinh hoạt; ốm đau đến trạm y tế, bệnh viện; làm công trình vệ sinh, nhà tắm, giếng nước, thu gom rác thải đến nơi tập kết. Người dân đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm giám sát việc BVMT của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn khu dân cư. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu (Vũng Liêm, Vĩnh Long) Phạm Văn Giỏi cho biết: Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản về BVMT” tại ấp Trung Điền mà người dân trong ấp đã thay đổi tập quán sinh hoạt, không còn xả rác bừa bãi và có ý thức hơn khi tham gia BVMT. Đến nay 100% số hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký tham gia BVMT; 100% số hộ gia đình ký thực hiện hương ước về BVMT ở khu dân cư. Vận động được 250 trên tổng số 253 hộ dân sử dụng nước máy; vận động người dân tham gia phát quang bụi rậm, cây tạp hai bên đường, với tổng chiều dài hơn 15 km đã tạo được cảnh quan môi trường thông thoáng ở khu dân cư…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình “Toàn dân tham gia BVMT” Lê Bá Trình cho rằng: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế cũng cho thấy trong quá trình triển khai, phối hợp mới chỉ làm tốt ở cấp T.Ư, còn nhiều nơi ở địa phương triển khai chưa tốt, nhất là chưa có sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra kịp thời về công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với MTTQ Việt Nam ở các địa phương. Nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ TN và MT của người dân khu vực nông thôn có nơi còn nhiều hạn chế; ý thức một số hộ chưa cao, chưa thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước và cam kết bảo vệ tài nguyên, môi trường; công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, liên tục…

Do vậy, để khắc phục những khó khăn nêu trên, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ TN và MT tiếp tục cụ thể hóa việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, nhất là trên các lĩnh vực tài nguyên đất, nước, biển đảo, ứng phó BĐKH và giám sát thực hiện Luật BVMT, sử dụng và quản lý tài nguyên. Tăng cường sự tham gia hơn nữa của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác BVMT, ứng phó với BĐKH, nhằm góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác BVMT do Đảng và Nhà nước đề ra. Bên cạnh đó, Bộ TN và MT cần tiếp tục quan tâm, phối hợp cụ thể hơn trong việc xác định nội dung, nhiệm vụ và cấp kinh phí tương ứng thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm khu dân cư BVMT trên cả nước thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT; xử lý kiên quyết, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật BVMT ở địa phương, cấp cơ sở…

Kết quả hình ảnh cho "cộng đồng trong bảo vệ môi trường"

 

B.B.H (Theo Nhandan)

Lượt xem: 2997

Các tin khác

Điểm sáng bảo vệ môi trường

(20/06/2018 07:18:AM)

Chất lượng không khí Hà Nội ngày càng được cải thiện đáng kể

(19/06/2018 08:16:AM)

Những vấn đề lớn về môi trường sinh thái ở Việt Nam

(18/06/2018 08:20:AM)

Mong ước một ngày nhìn thấy sông Tô thơ mộng!

(12/06/2018 06:50:AM)

Ủng hộ đề xuất của VACNE hợp tác với Sùng Tả bảo tồn vượn Cao Vít

(08/06/2018 06:14:PM)

Thay đổi thói quen dùng túi ni lông và đồ nhựa

(06/06/2018 08:27:AM)

Số chi ngân sách cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam đã vượt quá số thu

(02/06/2018 06:29:AM)

Chung tay bảo vệ đa dạng sinh học

(29/05/2018 07:05:AM)

Cộng đồng Cù Lao Chàm ký tên "Nói không với túi nilon"

(24/05/2018 08:28:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE