quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Tiếp bước ông cha

Thứ Bảy, 27/06/2020 | 06:11:00 AM

TIẾP BƯỚC ÔNG CHA


Phó Hội Viên, VACNE

Kính tặng các “Cụ Môi trường” nhân 10 năm Cây Di sản

 

 

 

Vọng vang tiếng “Đánh” Diên Hồng

Lục đầu sóng cuộn chín tầng Trời Sao

Lại nghe tiếng “Đánh” Tân Trào

Rùng rùng Cờ Đỏ ào ào quân đi

Ba Đình nặng một lời thề

Chưa diệt hết giặc chưa về Quê hương

Bây giờ Các Cụ lên đường

Phong Cây Di sản bốn phương đón chào

Văn hóa Môi trường nâng cao

Xứng danh tên tuổi tiếp vào Sử Thiêng

 

Quán Cà phê MT, ngày 26/6/2020

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 263

Các tin khác

Vô hạn vô biên

(18/11/2020 09:22:PM)

MƯỜI VUI

(14/11/2020 04:35:PM)

MỚI GÌ

(10/11/2020 08:53:AM)

Go home

(04/11/2020 12:01:PM)

Tôn vinh

(24/10/2020 10:23:PM)

Miền Trung ơi!

(21/10/2020 06:37:AM)

Bình thường mới

(20/10/2020 02:06:PM)

Cháu và Ông

(17/10/2020 12:36:PM)

Yêu cầu bức thiết về kiểm toán môi trường

(16/10/2020 03:11:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE