quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 9/2018

Thứ Ba, 09/10/2018 | 10:18:00 AM

VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE hàng ngày tháng 9/2018

 

Ngày

 

 

Tiếng Việt

 

 

Tiếng Anh

 

1/9

9,885

2,601

2

6,252

1,520

3

6,346

1,056

4

6,363

1,666

5

6,508

2,136

6

7,526

1,923

7

17,841

5,737

8

13,640

2,301

9

10,980

2,740

10

8,923

2,346

11

7,625

2,029

12

9,529

1,297

13

10,139

903

14

7,679

2,011

15

5,222

1,159

16

4,847

909

17

8,876

2,692

18

6,113

1,133

19

6,895

1,411

20

8,132

2,211

21

7,844

1,404

22

6,697

1,085

23

10,968

2,786

24

6,555

1,746

25

5,883

1,298

26

8,913

2,611

27

7,157

1,763

28

8,452

1,420

29

11,885

2,111

30

8,661

1,869

 

Cả tháng

 

 

252,336

 

 

57,874

 

 

Lượt xem: 93

Các tin khác

Trung tâm Thông tin Truyền hình – Thiên nhiên & Môi trường (NETV): Từng bước xây dựng kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả bảo vệ Thiên nhiên – Môi trường

(18/10/2018 06:14:AM)

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD): Truyền thông Bảo vệ hệ sinh thái biển tại Quy Nhơn

(17/10/2018 06:14:AM)

Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC): Hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn 6 tháng đầu năm 2018

(16/10/2018 06:35:AM)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây thuốc dân tộc cổ truyền (CREDEP) góp phần bảo tồn nguồn gen cây thuốc của người Dao và cải thiện sinh kế cộng đồng ở xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (Hà Giang)

(15/10/2018 05:19:AM)

Hội Bảo vệ Môi trường TP Hải Phòng: Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.

(14/10/2018 07:09:AM)

Hội Bảo vệ TN&MT Ninh Bình đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng, tư vấn phản biện xã hội về BVMT

(14/10/2018 07:08:AM)

Công ty SOS Môi trường tích cực tổ chức nhiều hoạt động tập huấn và xử lý sự cố môi trường.

(11/10/2018 09:00:AM)

Hội Cao Bằng: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 30 năm thành lập VACNE

(10/10/2018 06:45:AM)

Trung tâm SCODE làm tốt chức năng nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

(09/10/2018 08:59:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE