quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Không dám

Thứ Bảy, 17/11/2018 | 11:19:00 AM

(VACNE) - Thầy phong Giáo chủ đâm lo/ Cả đời đao kiếm nhỏ to biết gì

Phó Hội Viên, VACNE

Kính tặng Thầy H.

 

Thầy phong Giáo chủ đâm lo

Cả đời đao kiếm nhỏ to biết gì

Mưu hèn võ bẩn chán phè

Dăm đường Tản Mạn kẻ chê người cười

 

Chắc là Thầy mắng yêu thôi

Múa rìu ai dám qua đôi mắt Thầy

Sạch Xanh dài ngắn vơi đầy

Xế chiều góp chút sức này cùng vui

32c9fd9db6d4492f8ee62e723fcdc31c.jpeg


Quán Cà phê MT, những ngày NGVN 2018

Lượt xem: 516

Các tin khác

NÂNG TẦM

(22/04/2019 02:34:PM)

Em đi thắp sáng đường quê

(16/04/2019 05:56:AM)

Câu lạc bộ Môi trường – danh nhân VACNE số 10 + 5

(14/04/2019 06:05:AM)

Nhà báo môi trường – Danh nhân VACNE số 10 + 3

(12/04/2019 04:44:PM)

Nghe hoa xoan

(09/04/2019 07:27:AM)

Vịnh ai Ai vịnh?

(07/04/2019 02:43:PM)

“Chén Rượu” - Danh nhân VACNE 10+4

(06/04/2019 05:54:PM)

Cô Ba Môi trường – Danh nhân VACNE số 10 + 2

(03/04/2019 09:32:AM)

“Cây Di sản” – Danh nhân VACNE số 10 + 9

(01/04/2019 02:43:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE