quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Hoạt động Website của Hội nửa đầu tháng 9/2009

14/09/2009|07:58:00

Thống kê truy nhập Website của Hội (Tiếng Việt, Tiếng Anh) nửa đầu tháng 9/2009

Du lịch sinh thái cộng đồng - Hướng đi mới cho phát triển bền vững

12/09/2009|10:35:00

VACNE-Trong mấy năm qua, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng - MCD (thành viên VACNE) đã phát triển Du lịch sinh thái cộng đồng tại Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ Sông Hồng và Khu bảo vệ Hệ sinh thái biển Rạn Trào.

Doanh nhân xã hội và các dự án phát triển cộng đồng

09/09/2009|08:20:00

VACNE-Ý tưởng xây dựng doanh nghiệp cộng đồng “Ecolife” của Ban Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng - MCD (Hội viên VACNE) vừa nhận được tài trợ cho dự án ở giai đoạn cất cánh của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP).

VFEJ đồng tổ chức hội thảo khu vực Nam Á về môi trường

08/09/2009|11:39:00

(VFEJ)-Hội thảo khu vực Nam Á với chủ đề “Giảm thiểu ô nhiễm không khí” sẽ diễn ra vào tháng 11/2009 ở Hà Nội do Fredkorpset, Hội Trắc địa Bản đồ Viễn Thám Việt Nam, Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), và VCAP phối hợp tổ chức.

V/v Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2009

08/09/2009|06:15:00

Công vănầngỳ 19/5/2009 của Hội gửi các đơn vị hội thành viên, các đ/c UV BCNTW v/v Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2009

Đầu Trước 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE