quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Giải thưởng Công nghệ xanh vì sự nghiệp BVMT năm 2010

21/07/2010|05:38:00

Hội Bảo vệ TN&MT VN phối hợp với một số đơn vị tổ chức Giải thưởng Công nghệ xanh vì sự nghiệp BVMT lần thứ 2, năm 2010.

Thông báo kết quả cuộc họp Thường vụ 6 tháng đầu năm và xin ý kiến về nhân sự

21/07/2010|05:13:00

Ngày 2/7/2010, Hội BV TN&MT VN đã gửi công văn số 282/HMTg thông báo kết quả cuộc họp Thường vụ 6 tháng đầu năm và xin ý kiến về nhân sự

Thống kê tình hình hoạt động Website của Hội trong tháng 6/2010

01/07/2010|10:37:00

Thống kê số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh hàng ngày vào Website của Hội trong tháng 6/2010

Tất cả các huyện, thành phố ở Kiên Giang: đều có Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường.vào cuối năm nay.

29/06/2010|02:58:00

Hiện nay, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (BVTNMT) tỉnh Kiên Giang đang phát triển mạnh mẽ về tổ chức và có nhiều hoạt động rất thiết thực, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống người dân.

Công văn v/v đề xuất khen thưởng

24/06/2010|09:53:00

Hội đồng TĐKT của Hội đề nghị các tổ chức, cá nhân của Hội xem xét, đề xuất đề nghị khen thưởng chuẩn bị cho Hội nghị thi đua-khen thưởng của LHH và Đại hội thi đua toàn quốc.

Đầu Trước 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE