quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

ĐỨC

Thứ Bảy, 05/12/2020 | 03:47:00 PM

Nhớ người treo tranh Tết/ Một chữ “Đức” giữa nhà

Phó Hội Viên, VACNE

Tin báo đăng:” Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên đã gục chết...”

 

Vừa chôn Sếu Đồng Tháp

Lại khóc Voi Tây Nguyên

Cát Tiên buồn Tê Giác

Trắng San Hô mọi miền

 

Triệu loài sắp tuyệt diệt

Triệu loài mới ra đời

Nơi nơi đầy COVID

Sâu bọ bay rợp trời

 

Ôi sợ thế anh ơi

Thời văn minh công nghiệp

Bắc thang lên tận trời

Sao lắm loài phải chết

 

Anh lắc đầu đâu biết

Tranh luận mãi chẳng ra

Nhớ người treo tranh Tết

Một chữ “Đức” giữa nhà

Quán Cà phê MT, ngày 5/12/2020

Lượt xem: 281

Các tin khác

Thăm hỏi

(15/01/2021 11:35:AM)

Loạn

(08/01/2021 10:34:AM)

Nhớ thương mấy chuyện

(07/01/2021 02:38:PM)

Hanh hao đông ruộm nắng vàng

(04/01/2021 08:43:AM)

Tiễn biệt

(02/01/2021 09:51:AM)

Lại viết về Tổng kết 10 Năm

(30/12/2020 11:35:PM)

Đào rừng về phố: sao nỡ nặng lời

(30/12/2020 11:14:PM)

V

(23/12/2020 02:17:PM)

Tin báo ngày 14/12/2020: Sếu đầu đỏ không về Tràm Chim

(14/12/2020 12:11:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE