quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Đạp xe 2018

DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trồng cây và bảo vệ môi trường (Phần cuối)

10/02/2020|03:34:00

VACNE) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã sáng tác kịch, văn và thơ. Trong đó, thơ ca là lĩnh vực nổi bật nhất trong sự nghiệp văn chương của Người, với trên 250 bài thơ có giá trị được tuyển chọn và in trong các tập Nhật ký trong tù (133 bài), Thơ Hồ Chí Minh (86 bài) và Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh (36 bài)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trồng cây và bảo vệ môi trường (Phần 2)

10/02/2020|09:02:00

(VACNE) - Bác Hồ coi trọng việc trồng cây và “trồng” người. Theo Người, trồng cây được coi là lợi ích trước mắt của quốc gia, có thời gian khoảng 10 năm. Còn “trồng người” là lợi ích lâu dài của quốc gia, phải “trồng” trong khoảng 100 năm.

Liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP

10/02/2020|08:56:00

Theo Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) Trung ương, dự kiến hết năm 2020, sẽ có 3.843 sản phẩm OCOP (Chương trình "mỗi xã một sản phẩm") được 61 tỉnh, thành phố phê duyệt đề án, kế hoạch (vượt gần 1,6 lần so với mục tiêu 2.400 sản phẩm). Tuy nhiên, hiện việc tiêu thụ sản phẩm OCOP đang gặp nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp...

Bảo vệ rừng - Bảo vệ ngôi nhà của chúng ta và thế hệ tương lai

09/02/2020|09:26:00

Suy thoái rừng và biến đổi khi hậu có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, để giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, chúng ta càng phải nỗ lực bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trồng cây và bảo vệ môi trường

07/02/2020|02:13:00

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của quần chúng nhân dân. Người cho rằng, Đảng của giai cấp công nhân cần vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trước 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE