quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê tình hình hoạt động Website của Hội trong tháng 3/2010

Thứ Năm, 01/04/2010 | 09:01:00 AM

Thống kê số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh hàng ngày vào Website của Hội trong tháng 3/2010

Ngày
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Ghi chú
1/3
1.703
134
 
2/3 
2.069
135
 
3/3
2.450
140
 
4/3 
2.370
148
 
5/3
1.635
112
 
6/3
2.118
200
 
7/3
1.350
105
 
8/3
1.715
150
 
9/3
1.830
160
 
 10/3
1.750
120
 
 11/3
2.270
150
 
 12/3
2360
148
 
 13/3
2.010
160
 
14/3 
1.160
140
 
15/3
2.210
162
 
16/3 
1.740
145
 
17/3 
2.300
170
 
18/3
2.270
175
 
19/3
2.710
190
 
20/3 
1.600
130
 
21/3
2.150
104
 
22/3
1.676
152
 
23/3
2.120
161
 
24/3
2.131
133
 
25/3 
2.426
165
 
26/3
2.463
165
 
27/3
1.600
140
 
28/3 
2.020
170
 
29/3
2.120
150
 
30/3 
1.960
137
 
31/3
2.320
147
 

 

Lượt xem: 942

Các tin khác

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 7/2020

(04/08/2020 04:56:AM)

Đơn vị thành viên VACNE chung tay cùng toàn dân phòng chống dịch Covid-19

(31/07/2020 07:10:PM)

Thông báo số 2 v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Môi trường và PTBV" lần thứ 4

(29/07/2020 06:53:AM)

Hội thảo “Nhiệt điện than và các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí ở Việt Nam – Các kinh nghiệm quốc tế”.

(24/07/2020 10:03:AM)

Hình ảnh Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Đà Nẵng lần thứ IV

(21/07/2020 10:36:AM)

Ông Giám đốc Sở TN&MT được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

(20/07/2020 03:21:PM)

Phóng sự ảnh Hội thảo Giải pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

(11/07/2020 12:40:AM)

Thêm nhiều giải pháp mới nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nam Bộ

(10/07/2020 11:16:AM)

Ông Bùi Quang Sản tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường thành phố Hải Phòng

(04/07/2020 10:55:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE