quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII
MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH

Phát triển giá trị tài nguyên du lịch phải đi đôi với bảo vệ, tôn tạo

Thứ Tư, 25/10/2023 | 06:12:00 AM

Ưu tiên đầu tư phát triển giá trị tài nguyên du lịch ở các khu, điểm du lịch, ở các khu vực đã và đang thu hút lượng lớn khách du lịch nhằm giảm tải cho các hoạt động du lịch ở khu vực lân cận; đầu tư phát triển giá trị tài nguyên du lịch ở các khu vực khác nhưng phải có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động du lịch.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch.

Đối với công tác bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch, Dự thảo Thông tư nêu rõ, tài nguyên du lịch được đầu tư bảo vệ, tôn tạo phải có giá trị về mặt du lịch, có khả năng tiếp cận để khai thác phục vụ phát triển du lịch; Ưu tiên bảo vệ, tôn tạo những tài nguyên du lịch có giá trị đặc trưng, khác biệt, có khả năng tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao cho du lịch Việt Nam, cho từng vùng và từng địa phương. Ưu tiên bảo vệ, tôn tạo những tài nguyên du lịch có giá trị ở những khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh đã được công nhận.

Bảo vệ cảnh quan trong phát triển du lịch sinh thái. 

Hoạt động bảo vệ, tôn tạo phải dựa trên các cứ liệu khoa học của tài nguyên; Bảo vệ, tôn tạo phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành đối với từng loại tài nguyên (nếu có); Bảo đảm tối đa tính nguyên bản của tài nguyên du lịch được bảo vệ và tôn tạo; Bảo đảm 100% hoạt động bảo vệ, tôn tạo được thực hiện theo kế hoạch, kịp thời và khoa học; Mọi hoạt động bảo vệ, tôn tạo đều phải thực hiện theo các quy trình hợp lý và các biện pháp thích hợp.

Về phát triển giá trị tài nguyên du lịch, Dự thảo Thông tư quy định: Các giá trị tài nguyên được phát huy, mở rộng hoặc bổ sung phải có giá trị và khả năng tiếp cận để khai thác phục vụ cho các hoạt động du lịch; Ưu tiên đầu tư phát triển giá trị tài nguyên du lịch ở các khu, điểm du lịch, ở các khu vực đã và đang thu hút lượng lớn khách du lịch nhằm giảm tải cho các hoạt động du lịch ở khu vực lân cận; đầu tư phát triển giá trị tài nguyên du lịch ở các khu vực khác nhưng phải có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động du lịch. 

Phát triển giá trị tài nguyên du lịch phải đi đôi với việc bảo vệ, tôn tạo; Bảo đảm phát triển giá trị tài nguyên không làm mất đi giá trị nguyên bản của tài nguyên; Phát triển tài nguyên phải trên cơ sở giá trị cốt lõi của tài nguyên; Phát triển giá trị tài nguyên này, nhưng không làm tổn hại đến giá trị tài nguyên khác ở cùng một địa điểm; Định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể đối với dịch vụ bảo vệ, tôn tạo; phát triển giá trị tài nguyên du lịch theo quy định tại Phụ lục số 03.

Phương Điền

 

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên và môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 23/10/2023

Lượt xem: 520

Các tin khác

Lâm Đồng: xây dựng một môi trường du lịch xanh và bền vững

(26/02/2024 04:52:AM)

Bình Thuận: “Lá phổi xanh” trong lòng thị trấn

(23/02/2024 07:14:AM)

Về Đồng Tháp ngắm “Bình minh Tràm Chim”

(19/02/2024 05:49:AM)

Bình Phước: Vườn quốc gia Bù Gia Mập và ước mơ… xanh!

(19/02/2024 05:46:AM)

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững

(19/02/2024 05:44:AM)

Quảng Ngãi: Du Xuân khám phá rừng dừa nước Tịnh Khê

(16/02/2024 06:58:AM)

Phát triển du lịch xanh ở Khánh Hòa

(15/02/2024 07:12:AM)

Thức giấc giữa miền xanh xứ Huế

(08/02/2024 06:54:AM)

Thừa Thiên Huế: Khai trương tour du lịch xanh tại di tích lăng vua Gia Long

(05/02/2024 04:11:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE