quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h

NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Quy định giá mua điện từ dự án sử dụng chất thải rắn

23/10/2015|07:48:00

Ngày 08/10/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 32/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/12/2015.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường

22/10/2015|08:56:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát Môi trường, trong đó Nghị định quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường.

Hướng dẫn về thuế tài nguyên

19/10/2015|11:03:00

Ngày 02/10/2015, Bộ Tài chính ban thành Thông tư Số 152 /2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tư này là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

12/10/2015|01:43:00

Trong giai đoạn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo tóm tắt những nội dung chính của đề án chi tiết theo mẫu quy định lạo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi sản xuất kinh doanh dịch vụ của cơ sở để xin ý kiến tham vấn.

BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

09/10/2015|01:57:00

Ngày 09/09/2015, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2015.

Đầu Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE