quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h

NHẬN THỨC - KIẾN THỨC

Ngày 20/11: Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên có hiệu lực

19/11/2015|01:30:00

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015, Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên của Bộ Tài chính quy định trường hợp tài nguyên khai thác thu được sản phẩm tài nguyên có nhiều cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo sản lượng từng loại tài nguyên có cùng cấp độ.

Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương

04/11/2015|07:43:00

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định rõ về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

Hỗ trợ hộ gia đình chi phí trồng rừng

03/11/2015|07:57:00

Có hiệu lực từ ngày 2/11/2015, Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 hỗ trợ từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ tùy theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng theo thiết kế - dự toán.

Quy hoạch vật liệu nổ công nghiệp thân thiện môi trường

02/11/2015|09:03:00

Ngày 28/10/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với quan điểm xây dựng, phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Quy định về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

26/10/2015|10:36:00

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2015.

Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE