quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Đạp xe 2018

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

GS.TS Vũ Hoan, Uỷ viên BCH Hội BVTN&MT Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội

18/11/2009|04:05:00

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT thành phố Hà Nội lần thứ VI đã kết thúc, bầu ra Ban chấp hành mới với 56 thành viên.

Thông báo về việc xuất bản tài liệu, họp Ban chấp hành và Hội thảo

17/11/2009|08:22:00

Thông báo về việc xuất bản tài liệu “Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường” và “Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu”, họp Ban chấp hành Trung ương năm 2009 và Hội thảo Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

Thông báo về việc xuất bản tài liệu, họp Ban chấp hành và Hội thảo

16/11/2009|10:11:00

Thông báo về việc xuất bản tài liệu “Phản biện xã hội về bảo vệ thiên nhiên và môi trường” và “Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu”, họp Ban chấp hành Trung ương năm 2009 và Hội thảo Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

Hội thảo "Truyền thông, tăng cường năng lực cho cộng đồng nông thôn"

14/11/2009|09:22:00

Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng - MCD, thành viên VACNE phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Truyền thông, tăng cường năng lực cho cộng đồng nông thôn” tại thành phố Nam Định.

Đã có cuốn “Cẩm nang” về BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

13/11/2009|11:42:00

Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tài liệu có tiêu đề “Một số điều cần biết về BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” do GS.TSKH Trương Quang Học và GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ biên soạn, được Hội đồng khoa học của Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam thẩm định, hoàn thiện; với sự tài trợ của VUSTA.

Đầu Trước 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE