quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h

HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Mạng lưới Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường phát triển rất nhanh

01/09/2009|07:07:00

Hiện nay,các nhà hoạt động xã hội, cán bộ khoa học và những người yêu thiên nhiên môi trường các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hậu Giang đang tập hợp lực lượng và chuẩn bị ra mắt Hội BVTN&MT tại địa phương. Đây là 2 trong tổng số 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam sau: Bình Thuận, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Tp.Hồ Chí Minh đã hình thành tổ chức Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường, trong vòng chưa đầy một năm qua, kể từ ngày diễn ra Đại hội lần thứ V Hội BVTN&MT Việt Nam (26/11/2008).

Giới thiệu các tổ chức phi Chính phủ Thụy Điển

31/08/2009|03:23:00

Môi trường với Cộng đồng: Vừa qua, 2 đại diện VACNE được tham gia Đoàn các tổ chức phi Chính phủ Việt Nam thăm quan và đặt quan hệ với một số tổ chức phi Chính phủ Thụy Điển. Môi trường với Cộng đồng đăng tải báo cáo của 2 đại diện VACNE và các thông tin về 10 tổ chức liên quan của Thụy Điển.

Lớp học Tiếng Anh cho cán bộ các tổ chức phi chính phủ

31/08/2009|06:11:00

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD)- Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam, đang tổ chức Lớp học Tiếng Anh cho cán bộ MCD và một số cán bộ của các tổ chức phi chính phủ (PCP), cơ quan chính phủ.

Khóa Tập huấn “Quản lý dự án phát triển”

29/08/2009|07:03:00

Tuần 4 tháng 9 năm 2009, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng - MCD (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) sẽ tổ chức khóa đào tạo “Quản lý dự án phát triển” cho đối tượng là cán bộ MCD, cán bộ các tổ chức phi chính phủ, chính phủ, cá nhân quan tâm đến nội dung này.

Dự án cộng đồng tại các khu vực Giao Xuân, Nam Phú và Vạn Hưng

29/08/2009|06:59:00

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)- Hội viên Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VIệt Nam đang triển khai Dự án cộng đồng – Cơ hội thực hành kỹ năng lãnh đạo cộng đồng cho trưởng nhóm cộng đồng các khu vực Giao Xuân, Nam Phú và Vạn Hưng.

Đầu Trước 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 Tiếp
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE