quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h 30 nam VACNE

CÂY DI SẢN VIỆT NAM

Cây Đa và cây Nhãn tại quận Dương Kinh (Hải Phòng) được công nhận Cây Di sản Việt Nam

08/03/2017|10:59:00

(VACNE) Ngày 07/03/2017, chính quyền và nhân dân địa phương đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Đa và cây Nhãn tại đình - chùa Tiểu Trà thuộc phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (Hải Phòng).

Một số hình ảnh Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam tại Đình-Chùa Tiểu Trà, quận Đông Kinh, TP. Hải Phòng

07/03/2017|02:01:00

(VACNE) - Ngày 7/3/2017 UBND phường Hưng Đạo, quận Đông Kinh, TP. Hải Phòng đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam Cây Đa và Cây Nhãn tại Đình-Chủa Tiểu Trà, Tổ dân phố số 9, phường Hưng Đạo.

Giấy mời tham dự Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại huyện Sơn Động, Bắc Giang

01/03/2017|07:12:00

(VACNE) - Ngày 8/3/2017, UBND xã Thanh Luận huyên Sơn Động, Bắc Giang tổ chức Lễ đón Bằng công nhân Cây Di sản Việt Nam tại Đình làng An Vinh (thôn Rôn), xã Thanh Luận.

Mời tham dự Lễ đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam tại quân Dương Kinh, TP Hải Phòng

28/02/2017|10:50:00

(VACNE) - Ngày 7/3/2017 chính quyền và nhân dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam tại Đình Tiểu Trà, phường Hưng Đạo.

Thêm 11 cây cổ thụ ở vùng Trung du Bắc bộ được công nhận đủ tiêu chuẩn Cây Di sản Việt Nam

28/02/2017|08:18:00

(VACNE) - Ngày 28/ 02 / 2017, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp và nhất trí thông qua danh sách 11 cây cổ thụ ở tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ đủ tiêu chuẩn Cây Di sản Việt Nam.

Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp Cuối
VIDEO

Hành trình đưa quần thể pơ mu cổ thụ thành Rừng Di sản

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE