quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Cần trân trọng và lắng nghe những ý kiến đầy tâm huyết và trách nhiệm về Quy hoạch Thủ đô

Thứ Năm, 25/02/2010 | 06:46:00 PM

Liên tiếp, từ đầu tháng 12/2009, đến cuối tháng 2/2010, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên Môi trường Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã có thư kiến nghị, gửi tới lãnh đạo các cơ quan chức năng, bày tỏ những bức xúc và góp ý về Đánh giá môi trường chiến lược đối với “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”Để rộng đường dư luận và bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và có trách nhiệm cao của một công dân đối với đất nước, với Thủ đô, Website của VACNE xin được trích đăng thư kiến nghị lần thứ 2 của Giáo sư gửi tới Bộ trưởng Bộ Xây Dựng và Bộ trưởn Bộ Tài Nguyên - Môi trường, với nội dung như sau: 

      "Ngày 9 tháng 12 năm 2009 tôi đã có thư kiến nghị về Đánh giá môi trường chiến lược đối với “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

      Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam  và Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam cũng đã gửi công văn đến 2 Bộ và UBND TP Hà Nội ủng hộ kiến nghị của tôi.

Chúng tôi đã nhận được công văn trả lời cua Văn phòng UBND TP Hà nội ký ngày 26/1/2010 thông báo: Chủ tịch UBND TP Hà nội có ý kiến chỉ đạo như sau: “ Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà nội tiếp thu, nghiên cứu góp ý của Hội Môi trường Xây dựng VN, có ý kiến trực tiếp tham gia vào việc lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà nội” và nhận được thư trả lời của Bộ Xây dựng do Vụ trưởng Vụ KHCN-MT ký ngày 4/2/2010, còn Bộ TN&MT thì chúng tôi chỉ nhận được thông báo miệng của Tổng Cục Môi trường là Bộ TN&MT đã gửi công văn lên Thủ tướng xin ý kiến về kiến nghị của tôi, nhưng Bộ chưa nhận được ý kiến trả lời của Thủ tướng.

Về ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng chúng tôi tiếp tục có ý kiến đề nghị như sau:

- Kiến nghị của chúng tôi  “Cần phải tiến hành lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược hoàn chỉnh và báo cáo này phải trình Hội đồng thẩm định Quốc gia để thẩm định” trước khi Thủ tướng phê duyệt Đồ án “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” hoàn toàn là vì sự đảm bảo tính  chắc chắn và đáng tin cậy của các giải pháp BVMT & PTBV Thủ đô Hà nội trong tương lai lâu dài; Đồng thời cũng là để giảm bớt gánh nặng áp lực trách nhiệm của Bộ Xây dựng về các vấn đề môi trường của Hà nội có thể xẩy ra trong tương lai, và cũng là tăng cường trách nhiệm pháp lý của Bộ TN&MT đối với BVMT&PTBV Thủ đô Hà nội.

-    Giới chuyên gia môi trường chúng tôi đánh giá rất cao chủ trương của Bộ Xây dựng đã đưa quy định về Đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch đô thị vào Quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD và Luật Quy hoạch Đô thị 2009. Nhưng rất tiếc rằng việc áp dụng quy định về ĐMC của Quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD và Luật Quy hoạch đô thị 2009 vào trường hợp cụ thể “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” là hoàn toàn không phù hợp, không đúng, bởi vì:

1). Thủ đô Hà nội không phải là 1 đô thị thông thường như các đô thị khác. Thủ đô Hà nội là mô hình Thủ đô rất đặc biệt trên thế giới.  Thủ đô Hà Nội thực chất là 1 vùng đô thị,  bao gồm 1 đô thị trung tâm (Hà Nội cũ) và rất nhiều đô thị vệ tinh (Nhóm A gồm: các đô thị Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên; Nhóm B: Quốc Oai, Chúc Sơn; Nhóm C: Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai; Nhóm D: Phú Xuyên), xen kẽ các làng mạc nông thôn rộng lớn, trong đó có nhiều làng nghề truyền thống, có Vườn Quốc Gia Ba Vì và đất rừng, rất nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên, công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo, du lịch, thể dục thể thao, sân golf; về sản xuất không chỉ có kinh doanh dịch vụ, thương mại, mà còn có rất nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề thủ công nghiệp, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, v.v… Dân số đô thị của Thủ đô Hà nội chỉ chiểm khoảng 41% trên tổng số dân số của Thủ đô Hà nội, dân nông thôn chiếm tới khoảng 59%. Còn đô thị được quy định trong Quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD và Luật Quy hoạch đô thị 2009 thì hoàn toàn khác với Thủ đô Hà nội. Tại điều 4 của Luật Đô thị đã giải thích : “Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp ...”. Tại điểm 1.2  của Quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD cũng đã giải thích rõ ràng: “Đô thị là điểm đân cư tập trung, có vai trò thúc đẩy sự phát triển KT-XH của 1 vùng lãnh thổ, có cơ sở hạ tầng đô thị thích hợp và có quy mô dân số tối thiểu là 4.000 người với tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu là 65%. Đô thị gồm các loại: thành phố, thị xã và thị trấn”. Quyết định số 132/HĐBT ngày 5/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ cũng đã định nghĩa: “Đô thị là trung tâm KT-VH-CT tổng hợp hay chuyên ngành, có quy mô dân số nhỏ nhất là  4.000 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp lớn hơn 60% trong tổng số lao động, là nơi sản xuất, dịch vụ, thương mại phát triển, có cơ sở hạ tầng đô thị, công trình công cộng phục vụ dân cư đô thị tương đối phát triển, mật độ dân cư cao”. Chỉ cần so sánh một cách đơn giản giữa các điều quy định trên với điều kiện cụ thể của Thủ đô Hà nội cũng  thấy ngay  rõ ràng rằng đưa Quy hoạch Thủ đô Hà nội vào phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn QCVN 01:2008/BXD và Luật Quy hoạch đô thị 2009 là hoàn toàn bất hợp lý, là hạ thấp tầm vóc, vai trò, hạ thấp tầm quan trọng và xem nhẹ tính đa dạng, phức tạp về mặt môi trường của Quy hoạch Thủ đô Hà nội.

2) Sỡ dĩ Luật  BVMT 2005 chưa có quy định phải lập báo cáo Đánh gía môi trường chiến lược và thẩm định báo cáo ĐMC đối với đối tượng quy hoạch có quy mô rất lớn như Quy hoạch Thủ đô Hà nội, có lẽ là vì năm 2005 ở nước ta chưa có Thủ đô Hà nội là một vùng  rộng lớn như ngày nay.

3). Theo Luật BVMT 2005 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP quy định tất cả các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của các tỉnh/thành đều phải lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược và Báo cáo này phải trình Hội đồng thẩm duyệt Quốc gia thẩm định trước khi trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch hay kế hoạch.   “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” so với Quy hoạch KT-XH của các tỉnh thì quan trọng hơn nhiều, phức tạp hơn rất nhiều, không những phải trình Thủ Tướng phê duyệt mà còn phải thông qua Quốc Hội. Vậy vì sao “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” lại không lập Báo cáo ĐMC hoàn chỉnh và không thông qua Báo cáo này tại Hội đồng thẩm định Quốc gia?

4). Kinh nghiệm quốc tế cũng như kinh nghiệm trong nước đều chứng minh hùng hồn rằng: Lập Báo cáo ĐMC hoàn chỉnh và thông qua Hội đồng thẩm định Quốc gia để Hội đồng tiến hành thẩm định và đóng góp ý kiến thì chỉ có mang lại các lợi ích  vô giá đối với Quy hoạch, có tác dụng bổ sung và hiệu chỉnh các giải pháp quy hoạch, các giải pháp kỹ thuật và công nghệ, các giải pháp tổ chức quản lý nhằm phòng ngừa-giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và xây dựng chương trình giám sát môi trường trong suốt quá trình thực hiện Quy hoạch nhằm đạt mục tiêu BVMT & PTBV Thủ đô Hà nội tốt hơn.

Rất mong hai đồng chí Bộ trưởng quan tâm đến kiến nghị rất chân thành và vô tư của tôi.

Tất cả chỉ vì một Thủ đô Hà nội “Xanh-Văn hiến-Văn minh và Hiện đại”.

Xin chân thành cảm ơn./.

Lượt xem: 772

Các tin khác

Thống kê số lượt truy nhập trên Website VACNE tháng 02/2021

(04/03/2021 02:25:PM)

Đề nghị các đơn vị thành viên VACNE khẩn trương xây dựng ý tưởng dự án

(04/03/2021 01:46:PM)

Lãnh đạo VACNE cùng thống nhất hành động thích ứng với hoàn cảnh mới

(24/02/2021 09:23:PM)

“Xông nhà Tết COVID"

(18/02/2021 02:17:PM)

Chân tình đầm ấm sẻ chia

(09/02/2021 10:48:PM)

Những ấn phẩm tiêu biểu của VACNE

(07/02/2021 02:22:PM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 01/2021

(05/02/2021 12:56:PM)

Lãnh đạo VACNE thăm hỏi một số tổ chức, hội viên khu vực phía Nam

(01/02/2021 08:32:AM)

VACNE chung tay hỗ trợ người nghèo ăn Tết trong thời kỳ COVID

(30/01/2021 12:00:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE