quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 30 nam VACNE Đạp xe 2018
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Triển khai mô hình quản lý chất thải chứa hóa chất BVTV ở tỉnh Vĩnh Long

Thứ Tư, 12/04/2017 | 08:51:00 AM

(VACNE) - Một số hình ảnh về triển khai mô hình thực tế trên đồng ruộng ở Vĩnh Long vào ngày 04/04/2017 sau khi dự án hoàn thành nghiên cứu lập các mô hình quản lý tại 4 xã điển hình về chuyên canh lúa, chuyên canh rau và chuyên canh cây ăn trái.

TRIN KHAI MÔ HÌNH QUN LÝ CHT THI CHA HÓA CHT BO V THC VT
  TNH VĨNH LONG

Lê Trình

   M đu:

Hóa cht (thuc) bo v thc vt (BVTV) không th thiếu trong canh tác nông nghip. Tuy nhiên, thi gian qua lượng hóa cht BVTV được s dng nước ta tăng nhanh, nht là Đng bng sông Cu Long. Hu hết hóa cht BVTV ti Vit Nam đu phi nhp khu t nước ngoài. Nếu như trước năm 1985 khi lượng hóa cht BVTV dùng hàng năm khong 6.500 - 9.000 tn thì trong 3 năm gn đây, hàng năm Vit Nam nhp và s dng t 70.000 - 100.000 tn, tăng gp hơn 10 ln. Theo nhiu chuyên gia, có ti 80% thuc bo v thc vt ti Vit Nam đang được s dng không đúng cách và lãng phí. Đc bit, sau khi s dng bà con nông dân phn ln các tnh thành c nước sau khi phun xt thường b li các bao bì cha hóa cht trên đng rung, sông kênh rch, gây ô nhim môi trường, tác hi tài nguyên sinh thái và sc khe cng đng. Khi lượng bao bì có th đến 5-10% khi lượng bao thuc, do vy mi năm môi trường nước ta có th tiếp nhn 5.000 – 10.000 tn bao bì cha hóa cht BVTV.

Nhm qun lý an toàn loi cht thi nguy hi này nhiu tnh, TP, b ngành, vin đã trin khai các d án nghiên cu. Vin Khoa hc Môi trường và Phát trin (VESDEC), thành viên ca Hi Bo v thiên nhiên và môi trường Vit Nam (VACNE) vinh d được UBND/S TN&MT tnh Thái Nguyên ( min Bc, 2014-2015) và Vĩnh Long ( min Nam, 2016-2017) giao ch trì 2 d án nghiên cu “Mô hình qun lý cht thi cha hóa cht BVTV” bao gm kho sát tình hình s dng, tác đng môi trường và lp các mô hình t thu gom, tm tr, vn chuyn, công ngh x lý và đào to phc v phát trin nông nghip gn vi BVMT.  Gn 30 năm tp trung nghiên cu môi trường công nghip, đô th, cng hàng không, cao tc, cng bin t 5 năm nay PGS.TS Lê Trình, ch nhim các d án này, th sc lĩnh vc mi: môi trường nông nghip, nông thôn và nhn ra rng: áp dng lý lun vào gii quyết các vn đ ca bà con nông dân các vùng min tưởng đơn gin nhưng nhiu cam go, tuy nhiên rt quan trng và hu ích.

Nếu d án Thái Nguyên cũng do VESDEC ch trì tư vn ch mi dng li trên báo cáo giy thì d án tương t cho Vĩnh Long đã đến hiu qu cui cùng. Dưới đây là 1 s hình nh v trin khai mô hình thc tế trên đng rung Vĩnh Long vào ngày 04/04/2017 sau khi d án hoàn thành nghiên cu lp các mô hình qun lý ti 4 xã đin hình v chuyên canh lúa, chuyên canh rau và chuyên canh cây ăn trái.

Nim vui và bài hc: D án tuy nh v kinh phí nhưng ln đu hoàn thành t nghiên cu đến áp dng thc tế trên đng rung các xã thí đim ch không phi ch đ báo cáo. Quan trng hơn: có s kết hp cht ch, t nguyn gia 5 nhà / 8 đơn v: Qun lý nhà nước (S TN&MT + S NN&PTNT + UBND các xã) + Khoa hc (VESDEC) + Nông dân (các xã) + Doanh nghip (Công ty Lc Tri + Holcim) + Truyn thông (Đài TH Vĩnh Long); chưa k “Nhà băng” (Kho bc nhà nước) cp kinh phí. Thiếu 1 trong 6 “nhà”, 9 đơn v s tht bi. Công ln thuc v Chi cc BVTMT và Chi cc TT&BVTV Vĩnh Long! Comment nh: các tnh t Đà Nng tr vào, nht là các tnh ĐBSCL, nếu vic có li cho dân thì mi chuyn d đng thun, d cng tác vui v, ít lý s tranh cãi! Cũng là bài hc ln đy.

Cui tháng này d án còn phi thc hin bước cui cùng: tp hun cho bà con nông dân và các t chc đa phương v: phân loi và đc tính hóa cht BVTV; canh tác hu cơ (organic farming – không/ít dùng hóa cht); phương pháp thu gom, vn chuyn, x lý an toàn cht thi cha hóa cht BVTV.

   


1. Đ
i nghiên cu và cán b Chi cc BVMT ti xã Hiếu Nhơn, huyn Vũng Liêm (mô hình chuyên canh lúa). 2.  Mô hình thu gom cht thi ti đng rung: các thùng bêtông cha bao bì (khong 5-10 ha/thùng) + các bao chuyên dng cha bao bì hóa cht BVTV và các dng c thu gom an toàn.

 

     


3. Trong mô hình này: nông dân là ch
th quyết đnh nht: nông dân và các t chc chính tr xã hi các xã thí đim Vĩnh Long rt nhit tình, t nguyn tham gia dù ch được S NN&PTNT bi dưỡng không nhiu.  4. Ch nhim d án cũng hc nông dân thu gom v bao bì đưa v đim tp kết.

 

    

5.  Bao chuyên dng cha rác thi hóa cht BVMT và các dng c thu gom an toàn (do Công ty Lc Tri, An Giang h tr min phí). 6. Đi thanh niên tình nguyn dùng xe máy chuyn các bao cha v thuc v Trm trung chuyn (có v còn sai quy đnh qun lý hóa cht nguy hi nhưng chưa kp đu tư phương tin chuyên dng).

 

   

7. Bà con được Đài truyn hình Vĩnh Long phng vn ti rung, rt phn khi, t hào!

8. “Trm trung chuyn”: chưa đúng quy cách (do chưa đ kinh phí xây dng bn chc) nhưng ch tm lưu các bao cha cht thi trong 2 gi. Sau đó được Công ty Lc Tri có xe chuyên dng vn chuyn đến nhà máy ximăng Holcim (Kiên Giang) đ x lý trit đ (thiêu nhit đ trên 10000 C, đúng bài bn). Hin nay Holcim là đơn v x lý CTNH bng thiêu đt tt nht nước ta.

   

 

9.  Nhà 1 bác nông dân – tình nguyn viên thu gom cht thi. Hin nay nhà , công trình nông thôn min Tây đã khang trang hơn, bà con hài lòng cuc sng, an ninh, tuy nhiên h tng không được như ĐB sông Hng: trong bán kính cách Hà Ni 80 km phn ln nhà bà con nông dân min Bc 2-3 tng.

10.  min Nam: kết thúc s kin nào, dù ln hay nh, cũng vui v, hòa đng: Va xong thu gom trên đng anh em đã được bà con trong p mi cơm thân mt, nhu my tiếng mi được ra v. Hình nh ch nhim d án (nhưng nh con nht) và my v cu chiến binh, lãnh đo xã và ch nhà sau ba nhu phê nhưng vn còn đng vng!

 

 

TP Hồ Chí Minh, 10/4/2017

 

Lượt xem: 477

Các tin khác

AIC 2018: Thông báo số 3

(25/05/2018 06:03:PM)

Ba chuyên gia của Hội BVTN&MT Việt Nam tham gia Biên tập xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu.

(24/05/2018 10:32:AM)

Video clip: Hội thảo khoa học "Cùng hành động vì Môi trường Thủ đô"

(22/05/2018 07:53:PM)

VACNE đồng chủ trì Diễn đàn các đối tác về đa dạng sinh học lần thứ hai

(22/05/2018 11:58:AM)

Tập đoàn Đỗ Quyên cổ thụ trên đỉnh K’Lang của Tây Giang (Quảng Nam) xứng đáng được công nhận Cây Di sản để bảo vệ, phục vụ du lịch

(20/05/2018 11:23:AM)

VACNE tặng bằng khen ENCEN

(20/05/2018 09:06:AM)

Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ hoạt động của VACNE tại các địa phương

(18/05/2018 09:52:AM)

(TN&MT): Hà Nội đang đứng trước nguy cơ suy giảm ĐDSH

(18/05/2018 07:09:AM)

(Thời báo Doanh nhân, baomoi.com): Cùng hành động vì Môi trường Thủ đô

(18/05/2018 07:05:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE