quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Tổng cục Môi trường: Chất lượng nước sông của Hà Nội vẫn ô nhiễm nặng

28/08/2020|03:48:00

Kết quả đánh giá chất lượng nước trên cơ sở kết quả quan trắc đợt 4/2020 cho thấy chất lượng nước tại các lưu vực sông đã có nhiều cải thiện, song vẫn có 15/185 điểm quan trắc bị ô nhiễm nặng.

Biến rác thải thành những sản phẩm mới hữu dụng

24/08/2020|07:03:00

Từ rác thải hình thành các sản phẩm mới hữu dụng như vải làm từ vỏ cam chanh, giấy, màng bọc từ sữa đổ bỏ, cốc chén làm từ bã cà phê…

Giám sát rừng bằng IoT

23/08/2020|06:15:00

Công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đang được thử nghiệm ở Anh để giám sát vai trò của cây xanh trong việc đề ra giải pháp đối với vấn đề biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

22/08/2020|07:04:00

(VACNE) Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng vào ngày 20/8/2020, Văn phòng Hội BVTN&MT Việt Nam tổ chức tọa đàm về sản phẩm nhựa sử dụng một lần, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Đẩy mạnh Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” ở Ba Vì (Hà Nội): Thêm cơ hội cho nông sản địa phương

20/08/2020|07:11:00

Sau hơn 1 năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), huyện Ba Vì đã có 9 sản phẩm được xếp hạng 3 sao và 4 sao. Trong năm 2020 này, huyện miền núi duy nhất của Thủ đô đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu có thêm 16 - 20 sản phẩm được xếp hạng.

Đầu Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE