quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS

THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Triển khai sáng kiến KCN sinh thái

30/08/2014|08:00:00

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam”.

Thừa Thiên - Huế: Phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

29/08/2014|07:42:00

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm hạn chế và giải quyết các mâu thuẫn trong khai thác, bảo vệ và cải thiện môi trường, tài nguyên vùng đầm phá, ven biển; bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan di tích; giảm nhẹ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đới bờ của các địa phương trong vùng.

Loài người đang “mắc nợ” thiên nhiên

28/08/2014|09:40:00

Từ năm 2003, trên cơ sở ước tính lượng lương thực, thực phẩm và tài nguyên mà con người đã sử dụng, đồng thời có tính đến khả năng hấp thụ lượng khí thải CO2 từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Global Footprint Network - một tổ chức phi chính phủ của Mỹ trong lĩnh vực môi trường sinh thái - đã ấn định một ngày trong năm được gọi là “Earth Overshoot Day”, tức là ngày đánh dấu thời điểm thế giới đã sử dụng hết tài nguyên mà Trái đất có thể đáp ứng cho cả năm.

Sáng tạo vì môi trường

27/08/2014|12:37:00

Các em học sinh, sinh viên ở Hà Nội có những ý tưởng sáng tạo và mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực môi trường, năng lượng.

Các nước thành viên ASEAN hợp tác bảo vệ môi trường

26/08/2014|06:30:00

Mở đầu trong chuỗi Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 25 (ASOEN 25), ngày 25/8, Hội nghị Hội đồng Ban Quản trị của Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN lần thứ 16 đã diễn ra tại Vientiane, Lào.

Đầu Trước 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 Tiếp Cuối
VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE