quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 10/2020

Thứ Hai, 09/11/2020 | 09:22:00 PM

(VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập website www.vacne.org.vn hàng ngày trên trang tiếng Việt và tiếng Anh của tháng 10/2020.

 

Ngày

Số lượt truy cập trang tiếng Việt

Số lượt truy cập trang tiếng Anh

01/10

15.743

10.649

02/10

15.732

10.697

03/10

15.732

10.697

04/10

31.464

21.395

5/10

16.669

14.845

6/10

11.358

9.795

7/10

9.646

6.240

8/10

9.068

3.879

9/10

11.019

5.148

10/10

11.019

5.148

11/10

9.894

3.493

12/10

9.268

4.331

13/10

14.182

7.185

14/10

14.182

7.185

15/10

8.128

4.503

16/10

10.333

4.820

17/10

11.734

5.244

18/10

11.734

5.244

19/10

14.308

6.018

20/10

10.002

4.864

21/10

13.319

7.416

22/10

14.382

7.144

23/10

14.831

8.791

24/10

17.059

8.119

25/10

19.851

11.039

26/10

10.770

9.432

27/10

14.480

10.331

28/10

12.208

9.267

29/10

11.872

5.311

30/10

9.646

6.093

31/10

11.405

5.271

Tổng lượt truy cập

411.037

239.594


VP VACNE tổng hợp

Lượt xem: 100

Các tin khác

Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thăm nguyên Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Cao Bằng

(26/11/2020 05:44:AM)

Nhiều công trình nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của VACNE về Môi trường và phát triển bền vững

(21/11/2020 10:16:PM)

Đề tài nghiên cứu “Tổng quan thực hiện ĐTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật BVMT” được đánh giá xuất sắc

(21/11/2020 08:28:AM)

Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành VACNE năm 2020

(20/11/2020 01:53:PM)

Nhiều tổ chức, hội viên VACNE tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Liên hiệp hội Việt Nam

(13/11/2020 06:44:PM)

Mời tham dự Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững

(12/11/2020 05:38:PM)

Mời tham dự Lễ kỷ niệm 35 CRES

(12/11/2020 05:30:PM)

Cần có quan điểm nhất quán của Đảng về vai trò của các đoàn thể nhân dân

(09/11/2020 03:22:PM)

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII: Làm rõ vấn đề môi trường ở đô thị, nông thôn

(08/11/2020 05:53:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE