quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h Chuc mung nam moi
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 10/2018

Thứ Tư, 07/11/2018 | 08:19:00 AM

VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE hàng ngày tháng 10/2018

Ngày

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1/10

5,736

1,179

2

10,386

1,870

3

10,974

2,613

4

10,505

5,170

5

7,578

2,522

6

9,928

3,149

7

6,793

1,142

8

6,923

1,257

9

7,203

2,964

10

9,591

2,314

11

6,261

1,243

12

8,358

2,214

13

8,260

2,950

14

6,976

1,230

15

14,871

4,711

16

6,337

1,438

17

5,898

1,688

18

8,119

2,725

19

3,916

806

20

4,088

735

21

8,656

2,375

22

8,584

2,266

23

6,583

1,707

24

6,234

1,155

25

8,111

2,154

26

7,494

2,622

27

5,411

1,046

28

7,983

2,254

29

8,167

2,345

30

8,209

2,237

31

8,081

2,330

Cả tháng

242,214

66,411

 

Lượt xem: 268

Các tin khác

Mời tham gia Hội thảo quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh (ATiGB 2019)

(24/06/2019 03:18:PM)

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 10 năm Tạp chí Môi trường và Sức khỏe

(22/06/2019 08:00:PM)

Giấy mời tham dự Diễn đàn "Doanh nghiệp với công tác việc BVMT trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0"

(20/06/2019 01:23:PM)

Phát huy ý nghĩa khoa học và thực tiễn Tạp chí Môi trường và Sức khỏe trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CM.CN.4.0)

(19/06/2019 06:03:AM)

MCD (hội viên VACNE) tham gia và đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Khu vực Vịnh Thái lan dựa trên tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá (EAFM)

(17/06/2019 03:53:PM)

MCD (VACNE) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ nhóm nuôi tôm tại Cà Mau (Dự án GRAISEA 2.0)

(13/06/2019 07:18:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 5/2019

(06/06/2019 06:15:AM)

Cần ứng dụng công nghệ na nô vào xử lý môi trường, nhưng phải hiệu quả và thiết thực

(30/05/2019 12:17:AM)

Thống nhất điều chỉnh và bổ sung một số hoạt động trong năm nay

(29/05/2019 07:13:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE