quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Hội nghị BCH VACNE 2022
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 9/2022

Chủ Nhật, 02/10/2022 | 09:56:00 AM

(VACNE) – Ban biên tập Website VACNE xin đăng tin số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh trên Website www.vacne.org.vn hàng ngày tháng 9/2022

 

Ngày

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1/9

20.924

8.067

2

16.377

6.257

3

21.170

6.786

4

28.700

7.828

5

25.937

8.811

6

33.458

9.181

7

19.612

7.743

8

18.370

10.864

9

18.939

8.820

10

15.274

7.856

11

18.609

9.360

12

18.214

7.953

13

20.235

9.647

14

24.124

11.037

15

23.406

10.699

16

24.706

12.975

17

17.880

12.219

18

16.766

10.501

19

16.469

12.449

20

15.005

10.931

21

12.085

10.150

22

13.587

9.990

23

29.712

12.741

24

20.233

12.639

25

19.877

10.496

26

22.332

9.020

27

16.149

11.234

28

18.514

10.528

29

14.362

9.065

30

16.214

7.907

 

Lượt xem: 231

Các tin khác

Thông báo Phương hương nhiệm vụ VACNE năm 2023

(07/12/2022 02:52:PM)

Lỗ hổng pháp luật về sự cố môi trường

(05/12/2022 10:16:AM)

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 11/2022

(03/12/2022 03:02:PM)

Lãnh đạo VACNE tham gia và phát biểu tại hội thảo khoa học “giải pháp về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đối với đất nước

(02/12/2022 11:49:AM)

Cần thống nhất cách hiểu và làm rõ nội hàm của thuật ngữ “sự cố môi trường”

(30/11/2022 08:21:AM)

Một số hình ảnh Hội nghị Ban chấp hành VACNE năm 2022

(29/11/2022 12:43:AM)

Đại diện VUSTA đánh giá rất cao hoạt động của Hội BVTN&MT Việt Nam.

(28/11/2022 06:51:PM)

Thường vụ VACNE thống nhất chương trình hành động trong thời gian tới

(24/11/2022 03:12:AM)

Báo chí phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(21/11/2022 04:38:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE