quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 9/2020

Thứ Năm, 15/10/2020 | 01:46:00 PM

(VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập trang tiếng Việt và tiếng Anh trên Website www.vacne.org.vn hàng ngày tháng 9/2020

Ngày/tháng 9/2020

Số lượt truy cập tiếng Việt

Số lượt truy cập tiếng Anh

1

10.840

6.644

2

12.830

8.767

3

11.737

7.634

4

8.833

5.909

5

9.706

6.848

6

19.754

11.549

7

16.414

7.177

8

12.592

7.407

9

20.682

11.900

10

21.959

14.205

11

13.621

11.471

12

12.147

9.394

13

11.633

8.180

14

10.022

7.507

15

13.696

9.492

16

13.591

11.558

17

10.908

8.926

18

16.392

13.685

19

8.728

11.071

20

9.795

9.957

21

12.235

11.510

22

17.350

12.619

23

18.113

12.619

24

19.389

11.902

25

19.389

11.902

26

10.141

8.841

27

14.132

12.240

28

14.132

12.240

29

14.495

12.014

30

15.743

10.649

Tổng lượt truy cập

420.997

305.814

Văn phòng VACNE tổng hợp

Lượt xem: 156

Các tin khác

Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thăm nguyên Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Cao Bằng

(26/11/2020 05:44:AM)

Nhiều công trình nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của VACNE về Môi trường và phát triển bền vững

(21/11/2020 10:16:PM)

Đề tài nghiên cứu “Tổng quan thực hiện ĐTM và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật BVMT” được đánh giá xuất sắc

(21/11/2020 08:28:AM)

Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành VACNE năm 2020

(20/11/2020 01:53:PM)

Nhiều tổ chức, hội viên VACNE tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Liên hiệp hội Việt Nam

(13/11/2020 06:44:PM)

Mời tham dự Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững

(12/11/2020 05:38:PM)

Mời tham dự Lễ kỷ niệm 35 CRES

(12/11/2020 05:30:PM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 10/2020

(09/11/2020 09:22:PM)

Cần có quan điểm nhất quán của Đảng về vai trò của các đoàn thể nhân dân

(09/11/2020 03:22:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE