quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Thống kê số lượt truy nhập hàng ngày trên Website VACNE tháng 01/2021

Thứ Sáu, 05/02/2021 | 12:56:00 PM

(VACNE) - Thống kê số lượt truy nhập trang tiếng Việt và trang tiếng Anh trên Website www.vacne.org.vn hàng ngày tháng 01/2021

Ngày

Số lượng truy cập trang tiếng Việt

Số lượng truy cập trang tiếng Anh

01/1/2021

10.724

5.822

02/1/2021

17.567

6.712

03/1/2021

6.677

2.637

04/1/2021

14.898

4.519

05/1/2021

15.284

4.375

06/1/2021

6.960

3.197

07/1/2021

8.476

3.083

08/1/2021

12.312

4.656

09/1/2021

7.490

3.642

10/1/2021

8.249

5.002

11/1/2021

11.075

5.446

12/1/2021

8.659

4.243

13/1/2021

8.656

4.910

14/1/2021

11.550

5.699

15/1/2021

9.655

5.677

16/1/2021

9.668

5.105

17/1/2021

10.950

5.781

18/1/2021

11.265

6.888

19/1/2021

12.649

5.416

20/1/2021

14.296

7.119

21/1/2021

10.561

5.778

22/1/2021

10.084

5.695

23/1/2021

10.084

5.695

24/1/2021

11.062

7.028

25/1/2021

8.780

6.362

26/1/2021

11.015

8.471

27/1/2021

9.545

6.982

28/1/2021

8.920

5.332

29/1/2021

11.569

5.646

30/1/2021

11.120

6.519

31/1/2021

10.347

4.706

Tổng cộng

330.147

168.143

VP VACNE tổng hợp

Lượt xem: 128

Các tin khác

Lãnh đạo VACNE cùng thống nhất hành động thích ứng với hoàn cảnh mới

(24/02/2021 09:23:PM)

“Xông nhà Tết COVID"

(18/02/2021 02:17:PM)

Chân tình đầm ấm sẻ chia

(09/02/2021 10:48:PM)

Những ấn phẩm tiêu biểu của VACNE

(07/02/2021 02:22:PM)

Lãnh đạo VACNE thăm hỏi một số tổ chức, hội viên khu vực phía Nam

(01/02/2021 08:32:AM)

VACNE chung tay hỗ trợ người nghèo ăn Tết trong thời kỳ COVID

(30/01/2021 12:00:PM)

Một số hình ảnh Hội nghị Ban chấp hành mở rộng của VACNE tại khu vực phía Nam

(30/01/2021 07:41:AM)

Quyết tâm đẩy mạnh hoạt động VACNE tại Khu vực phía Nam

(29/01/2021 05:08:PM)

VACNE và CRES thống nhất biên soạn cuốn sách có nội dung Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững

(19/01/2021 10:33:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE