quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo Moi truong 24h
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Tài liệu về Trung tâm Học tập Cộng đồng

Thứ Sáu, 02/10/2009 | 11:21:00 AM

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng - MCD (Thành viên VACNE) vừa biên soạn Tài liệu về Trung tâm Học tập Cộng đồng (TTHTCĐ, giúp đưa ra một văn bản có tính hệ thống về thông tin và kiến thức của các Trung tâm Học tập Cộng đồng.


 
 

 Ngoài ra, dựa vào tình hình cập nhật về các TTHTCĐ tại Việt Nam, giúp MCD xem xét lại thực trạng của các TTHTCĐ tại các địa bàn dự án. Từ đó có những khuyến nghị, đề xuất cho kế hoạch hỗ trợ TTHTCĐ tại các vùng dự án này trong giai đoạn 2009 – 2011.
 


Hệ thống TTHTCĐ do MCD hỗ trợ đã được thành lập tại 03 vùng dự án là xã Giao Xuân (Nam Định), xã Nam Phú (Thái Bình) và xã Vạn Hưng (Khánh Hòa). Để biết rõ hơn về các TTHTCD, xin mời xem tài liệu tại đây


Nguồn: MCD, 1/10/2009

Lượt xem: 1112

Các tin khác

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 7/2020

(04/08/2020 04:56:AM)

Đơn vị thành viên VACNE chung tay cùng toàn dân phòng chống dịch Covid-19

(31/07/2020 07:10:PM)

Thông báo số 2 v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Môi trường và PTBV" lần thứ 4

(29/07/2020 06:53:AM)

Hội thảo “Nhiệt điện than và các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí ở Việt Nam – Các kinh nghiệm quốc tế”.

(24/07/2020 10:03:AM)

Hình ảnh Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Đà Nẵng lần thứ IV

(21/07/2020 10:36:AM)

Ông Giám đốc Sở TN&MT được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

(20/07/2020 03:21:PM)

Phóng sự ảnh Hội thảo Giải pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

(11/07/2020 12:40:AM)

Thêm nhiều giải pháp mới nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nam Bộ

(10/07/2020 11:16:AM)

Ông Bùi Quang Sản tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường thành phố Hải Phòng

(04/07/2020 10:55:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE