quản lý tòa nhà

Hội thảo KH Tư liệu Trang vàng môi trường VACNE
logo 10 nam CDS
HOẠT ĐỘNG HỘI VACNE

Quản lý hiệu quả thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Thứ Sáu, 04/09/2020 | 08:37:00 AM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

 


Ảnh minh họa
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, qua hơn một năm thực hiện, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả về quản lý, bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Nghị định số 06/2019/NĐ-CP đã cắt giảm 16 thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã thuận tiện, đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, với nhiều điểm mới được quy định trong Nghị định nên khi triển khai trong thực tiễn đã bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, như: Tên khoa học của một số loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm chưa thống nhất với Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; một số thuật ngữ chưa được quy định rõ ràng hoặc quy định thiếu dẫn đến chưa bao quát được toàn bộ đối tượng động vật, thực vật hoang dã cần quản lý; quy định về xử lý mẫu vật vi phạm có nguồn gốc nước ngoài còn chưa phù hợp với quy định của CITES… Các tồn tại, hạn chế này đã gây nên những khó khăn nhất định, không chỉ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan mà còn cho cả những cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị các quốc gia thành viên CITES lần thứ 18 (CITES-COP18) tổ chức vào tháng 9/2019 đã thông qua một số sửa đổi, bổ sung về các Phụ lục của CITES và một số Nghị quyết quan trọng, cần thiết phải được nội luật hóa kịp thời, làm cơ sở để các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo thực thi nghiêm các quy định của CITES tại Việt Nam.

Xuất phát từ những lý do trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp là rất cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất dự thảo gồm 3 điều. Trong đó, điều 1 gồm 17 khoản, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung 9 Điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và các biểu mẫu, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ban hành theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.

Tuệ Văn/VGP

Lượt xem: 110

Các tin khác

Đã có 4.018 cây cổ thụ trên cả nước được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

(19/09/2020 02:09:PM)

VACNE tiếp tục gửi bài cho Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững

(13/09/2020 09:06:AM)

VTV phỏng vấn Hội về Giấy phép Môi trường trong dự thảo Luật BVMT đang trình Quốc hội

(07/09/2020 11:45:AM)

Thống kê số lượt truy nhập Website VACNE tháng 8/2020

(07/09/2020 10:01:AM)

Nhiều hội viên VACNE đã tích cực viết bài cho Hội thảo Môi trường và phát triển bền vững

(02/09/2020 03:01:PM)

Những đóng góp cho bảo tồn loài hoang dã sẽ được vinh danh vào Ngày Đa dạng sinh học (22/5/2021)

(31/08/2020 12:10:PM)

Vai trò cộng đồng bảo vệ môi trường cần được quan tâm đầy đủ trong Luật sửa đổi lần này

(29/08/2020 03:40:PM)

VACNE tăng cường phiên bản mobile trên website

(24/08/2020 11:08:PM)

Nhiều hoạt động của VACNE được ghi nhận trong báo cáo của VUSTA

(23/08/2020 10:50:PM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE